"Svaka odluka koja se donosi mora biti u skladu sa zakonom. Bevanda je odbio da se pozove na član 39. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH uz obrazloženje da bi to razvuklo procedure itd. Međutim, postoje odluke iz 2012. koje su donošene na isti način, nisu išle u Parlament, nije bilo ni ratifikacije. Znači, ne bi tu ništa produžilo, ali jednostavno zaduženje mora biti na nečemu zasnovano. Ne može se država zadužiti na magli, već na zakonima koji postoje", kazao je on za naš portal.

Druga stvar je, ističe, raspodjela sredstava da ide po dogovoru 62 posto (FBiH) - 38 posto (RS), s tim da oba entiteta daju Brčko distriktu po 0,5 posto, neizvodiva zato što bi se Brčko distrikt morao praktično zaduživati kod FBiH i RS-a.

"Mi smo tražili da se u ovoj odluci napiše da je jedan posto za Brčko distrikt, 61,5 posto za FBiH, a 37,5 posto za RS. Takav stav imaju i u MMF-u. Znači alokacija sredstava za koja se država zaduži mora ići direktno na Brčko distrikt. Bevanda smatra da to nije u skladu s pismom namjere, ali se ovo mora provesti", kazao je Mahmutović.

Isto tako, navodi on, u odluci su navedeni kantoni, što, kako kaže, nije u redu, jer oni nisu subjekti međunarodnog zaduženja. I kada idu sami da se zadužuju, napominje, FBiH se za njih zaduži i vraća dug.

"Ova odluka kako će se u FBiH sve podijeliti je upravo stvar političkog dogovora odnosno odluka koje će donijeti Federalna vlada i Parlament. Mislim da se bez potrebe digla gungula. Ova odluka je jednostavna za promijeniti kako bi se mogla usvojiti. Praktično je za pola sata opet može napisati Ured za zakonodavstvo.
Znamo da je Vlada FBiH već donijela odluku i uputila na Parlament, stoga ne mislim da se ovo sada treba kočiti. Ponosni smo što smo ovako reagirali na ovu odluku koja nije u bila u skladu sa zakonom", zaključio je Mahmutović.

KLIX