Općine

NAČELNICI / GRADONAČELNICI
mandat 2020-2024.

 1. Bužim – Mersudin Nanić
 2. Bosanski Petrovac - Mahmut Jukić
 3. Sanski Most – Faris Hasanbegović
 4. Doboj Istok – Kemal Bratić
 5. Teočak - Taib Muminović
 6. Banovići - Bego Gutić
 7. Sapna - Zudin Mahmutović
 8. Kalesija - Sead Džafić
 9. Doboj Jug - Mirnes Tukić
 10. Tešanj – Suad Huskić
 11. Kakanj – Mirnes Bajtarević
 12. Olovo – Đemal Memagić
 13. Visoko - Mirza Ganić
 14. Breza - Vedad Jusić
 15. Pale FBiH – Almin Ćutuk
 16. Travnik – Kenan Dautović
 17. Jajce - Edin Hozan
 18. Bugojno – Hasan Ajkunić
 19. Gornji Vakuf – Sead Čaušević
 20. Busovača – Asim Mekić
 21. Fojnica – Sabahudin Klisura
 22. Konjic – Osman Ćatić
 23. Hadžići – Hamdo Ejubović
 24. Vogošća – Migdad Hasanović
 25. Ilijaš – Akif Fazlić
 26. Trnovo – Ibro Berilo