Općine

NAČELNICI / GRADONAČELNICI
mandat 2020-2024.

 1. Bužim – Mersudin Nanić
 2. Bosanski Petrovac - Mahmut Jukić
 3. Sanski Most – Faris Hasanbegović
 4. Doboj Istok – Kemal Bratić
 5. Teočak - Taib Muminović
 6. Banovići - Bego Gutić
 7. Živinice - Samir Kamenjaković
 8. Doboj Jug - Mirnes Tukić
 9. Tešanj – Suad Huskić
 10. Kakanj – Mirnes Bajtarević
 11. Olovo – Đemal Memagić
 12. Visoko - Mirza Ganić
 13. Breza - Vedad Jusić
 14. Pale FBiH – Almin Ćutuk
 15. Jajce - Edin Hozan
 16. Bugojno – Hasan Ajkunić
 17. Gornji Vakuf – Sead Čaušević
 18. Busovača – Asim Mekić
 19. Fojnica – Sabahudin Klisura
 20. Konjic – Osman Ćatić
 21. Novi Grad Sarajevo – Semir Efendić
 22. Hadžići – Hamdo Ejubović
 23. Vogošća – Edin Smajić
 24. Ilijaš – Akif Fazlić
 25. Trnovo – Ibro Berilo
 26. GRAD SARAJEVO - Abdulah Skaka
 27. BRČKO DISTRIKT BIH - Esed Kadrić