Federacija Bosne i Hercegovine

POTPREDSJEDNICA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

MAHMUTBEGOVIĆ MELIKA

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2022-2026.

1.   HAMDIJA ABDIĆ
2.   ALMEDIN ALIEFENDIĆ
3.   JASMINA BIŠĆEVIĆ-TOKIĆ
4.   BEGAJETA ČAUŠEVIĆ
5.   ELDAR ČOMOR
6.   ADNAN EFENDIĆ
7.   MIRALEM GALIJAŠEVIĆ
8.   AZMIR HUSIĆ
9.   NIJAZ HUŠIĆ
10. ALIJA JUSIĆ
11. ADISA KOKIĆ-HINOVIĆ
12. SAFET KOVAČEVIĆ
13. MELIKA MAHMUTBEGOVIĆ
14. BAJRO MAKIĆ
15. EDITA MAZIĆ
16. EDIN MUŠIĆ
17. FADIL NOVALIĆ
18. INDIRA OMERAGIĆ
19. NEZIR PIVIĆ
20. HARIS ŠABANOVIĆ
21. IVICA ŠARIĆ
22. FAHRUDIN SKOPLJAK
23. EDIN SMAJIĆ
24. MIRSAD ZAIMOVIĆ
25. SALKO ZILDŽIĆ
26. KENELA ZUKO

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2018-2022.

  1. DUVNJAK JASMIN – predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH
  2. HAJDAROVIĆ ALISA
  3. JUSIĆ HADIS
  4. MUŠANOVIĆ ELVEDIN
  5. SKOPLJAK FAHRUDIN
  6. TUFEKČIĆ JASENKO
  7. VITEŠKIĆ SMILJANA