Federacija Bosne i Hercegovine

POTPREDSJEDNICA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

MAHMUTBEGOVIĆ MELIKA

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2018-2022.

 1. ABDIĆ HAMDIJA
 2. BEGIĆ SAMIRA
 3. DACIĆ TAŠO
 4. ČOMOR ELDAR
 5. EFENDIĆ ADNAN
 6. GADŽIĆ RAHIM
 7. GALIJAŠEVIĆ MIRALEM
 8. HODŽIĆ DŽENANA
 9. IBRIŠIMOVIĆ JASMINKA
 10. JUKANOVIĆ ENVER
 11. KAKNJO SUAD
 12. KAMBER ASIM
 13. KAPLAN SALMIR
 14. KOKIĆ-HINOVIĆ ADISA
 15. MAHMUTBEGOVIĆ MELIKA
 16. MAKIĆ BAJRO
 17. MARIĆ SALEM
 18. MAŠETIĆ SENAD
 19. MAŠOVIĆ AMOR
 20. MAZIĆ EDITA
 21. MUŠIĆ ZIJAT
 22. OSMANOVIĆ ISMET
 23. POJSKIĆ BELMA
 24. ROŠIĆ HUSEIN
 25. VOLODER ELMEDIN
 26. ZAIMOVIĆ MIRSAD - Predsjedavajući Predstavničkog  doma Parlamenta FBIH
 27. ZILDŽIĆ SALKO
 28. ZUKIĆ IBRAHIM
 29. ZUKO KENELA

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2018-2022.

 1. DUVNJAK JASMIN – predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH
 2. HAJDAROVIĆ ALISA
 3. JUSIĆ HADIS
 4. MUŠANOVIĆ ELVEDIN
 5. MUSIĆ NIJAZ
 6. SKOPLJAK FAHRUDIN
 7. TUFEKČIĆ JASENKO
 8. VITEŠKIĆ SMILJANA