Etički odbor

ČLANOVI ETIČKOG ODBORA
MANDATNI PERIOD 2019-2023.

VELADŽIĆ EDHAM
ALIVUKOVIĆ NERMIN
HODŽIĆ DŽEVAD
HADŽIJUSUFOVIĆ AMELA
SULJIĆ ENRA
OSMANOVIĆ SENAD
MRKOVIĆ ALMEDIN
SARAJLIĆ LANA