Centrala

CENTRALA STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE

Ul. Mehmeda Spahe br. 14 Sarajevo
Tel: +387 33 216 906; +387 33 569 190
Fax: +387 33 225 363
E-mail: sda@bih.net.ba

ASOCIJACIJA MLADIH – sekretarijat.am@sda.ba
ORGANIZACIJA ŽENE – zenesda@sda.ba
POLITIČKA AKADEMIJA – akademija@sda.ba