Bosna i Hercegovina

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2022-2026.

1. ŠEMSUDIN MEHMEDOVIĆ 
2. DENIJAL TULUNOVIĆ
3. NERMIN MANDRA
4. MIDHAT ČAUŠEVIĆ
5. AMOR MAŠOVIĆ
6. ŠEMSUDIN DEDIĆ
7. EDIN RAMIĆ
8. SAFET KEŠO
9. ŠERIF ŠPAGO

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2018-2022.

1. IZETBEGOVIĆ BAKIR – predsjedavajući/zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentrane skupštine BiH.
2. FAZLIĆ AMIR
3. SARAJLIĆ ASIM – predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
mandat 2018-2022.

1. TURKOVIĆ BISERA – ministrica vanjskih poslova i zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara BIH.
2. CIKOTIĆ SELMO - ministar sigurnosti
3. RANČIĆ HAZIM – zamjenik ministra finansija i trezora
4. PIVIĆ NEZIR – zamjenik ministra pravde
5. BRANKOVIĆ NEDŽAD – zamjenik ministra prometa i komunikacija
6. MAHMUTOVIĆ DŽEVAD – zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice