Vijesti / Novosti

Žene SDA obilježile Svjetski dan hidžaba

Objavljeno: 02.02.2021. u 12:30

Povodom Svjetskog dana hidžaba „ŽENE SDA“ BiH i njene članice žele najiskrenije iskazati svoje duboko poštovanje  svim onim muslimankama kojima je hidžab način života i koje na taj način iskazuju pokornost i ljubav spram Allaha dž.š. ali i poštovanje osnovnih postulata Islama kao vjere. 

Hidžab je jedna od osnovnih vjerskih obaveza svake punoljetne žene muslimanke. Hidžab je sastavni dio vjerskog obreda, a ne samo znak koji upućuje na privrženost islamu. 

Ovim povodom „ŽENE SDA“ BiH želi svim muslimankama, kojima je hidžab izbor, čestitati ovaj dan i poželjeti da, kao i do sada,  dostojanstveno i časno nose tu ponosnu titulu Islama. Sve članice izražavaju duboko poštovanje spram izbora koji izražava muslimanka koja se odlući na hidžab kao njeno vlastito pravo na izražavanje vjere i slobode. U svom okvirnom djelovanju „ŽENE SDA“ BiH su mnogo truda uložile u promociju i poboljšanje kvaliteta života žene u Bosni i Hercegovini  uopće.

Ovim povodom, na teritoriji cijele BiH a u organizaciji „Žene SDA BiH“, održane su različite aktivnosti kojim se željela skrenuti pažnja na poteškoće sa kojima se susreću žene kojima je hidžab izbor i dio njihovog identiteta ali i načina života. Održane su tribine na kojima su bili gosti ugledni pravnici i žene koje su istaknute u društvu kao borci za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, edukativna predavanja, gostovanja u emisijama na radio i  TV postajama. 

I ako je pravo na slobodu vjere ili uvjerenja, jedno od temeljnih ljudskih prava, garantovano najvišim pravnim aktima kao što su Ustav BiH i Evropska konvencija o ljudskim pravima, još uvijek postoje slučajevi bezrazložnog ograničavanja tog prava kao i diskriminacija na osnovu vjerske pripadnosti. 

Svjetski dan hidžaba prvi put je u svijetu obilježen 2013. godine, i to na prijedlog Nazme Khan iz New Yorka, koja je ovim prijedlogom željela potaknuti nemuslimanke da stave hidžab na jedan dan i dožive to iskustvo.

U Bosni i Hercegovini u 2016.godini se prvi put javno obilježio ovaj datum u tenutku kada VSTV pokušava uskratiti pravo ženama, koje nose hidžab, na rad i osnovno ljudsko pravo „pravo na vlastiti izbor za način života, odjevanja i djelovanja“.