Zahtjev za ocjenom ustavnosti izmjena Zakona o zastavi iz 2004., koji je uputio član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, pravno je neutemeljen i zasniva se na pogrešnom tumačenju Ustava BiH.

U svom dopisu Dodik se pozvao na odredbe člana 1. stava 6. Ustava BiH, tvrdeći da je navedene zakonske izmjene, koje je donijela Parlamentarna skupština, moralo potvrditi i Predsjedništvo BiH.

Član 1. stav 6. Ustava precizno kaže: «Bosna i Hercegovina će imati one simbole koje svojom odlukom odredi Parlamentarna skupština i potvrdi Predsjedništvo».

Izmjenama Zakona iz 2004. na koje se referiše Dodik nisu određeni simboli Bosne i Hercegovine, te se ovaj član Ustava ne odnosi na njih, pa ih nije ni moralo potvrđivati Predsjedništvo BiH.

Zastava kao državni simbol određena je Zakonom o zastavi koji je donesen i potvrđen u Predsjedništvu BiH šest godina ranije – 1998. u skladu sa članom 1. stavom 6. Ustava BiH.

Izmjenama iz 2004. propisana su mjesta gdje se imati isticati, određeno je da se druge zastave iz BiH neće isticati zajedno sa zastavom BiH, te su propisane prekršajne sankcije za nepoštivanje Zakona o zastavi.

To su sve odredbe koje Dodik već mjsecima politički osporava, ali ih ne može osporiti pravno neutemeljenom apelacijom.