1. Pozdravljamo Odluku Predsjedništva BiH o usvajanju Programa reformi čime je deblokiran i intenziviran NATO put Bosne i Hercegovine. Pozivamo nadležne institucije da ubrzaju imenovanje novog saziva Vijeća ministara BiH, te provedu dogovor o slanju Programa u Brisel.

2. Podržavamo Koalicioni sporazum SDA, SBB-a i DF-a o djelovanju u okviru parlementarnih većina na državnom, federalnom i kantonalnim nivoima. SDA je opredijeljenja da se u svim kantonima u kojima postoji koalicioni kapacitet, okosnica vlasti gradi na koaliciji SDA – SBB – DF.

3. Predsjedništvo SDA utvrdilo je kandidate za pozicije u Vijeću ministara. Za ministra vanjskih poslova predložena je Bisera Turković. Za zamjenika ministra pravde BiH predložen je Nezir Pivić, za zamjenika ministra prometa i komunikacija Nedžad Branković, za zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice Dževad Mahmutović i za zamjenika ministra finansija Hazima Rančića.

4. Zalažemo se za povećanje budžeta insitucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu koji bi omogućio njihovo normalno funkcioniranje i realiziranje ustavnih i zakonskih nadležnosti i obaveza. Svi predstavnici SDA koji sudjeluju u procesu usvajanja Globalnog okvira fiskalnog okvira i politika u BiH za 2020-2022. kao i samog budžeta za narednu godinu, djelovat će u tom pravcu.

5. Ponavljamo poziv HDZ-u BiH da bez odlaganja predloži predsjednika Federacije BiH, jer je to osnovni uvjet za formiranje nove Vlade Federacije BiH.

6. Pregovore o rješenjima Izbornog zakona u vezi sa Gradom Mostarom potrebno je odvojiti od pregovora u vezi sa ostalim izmjenama Izbornog zakona. Rješavanje Izbornog zakona nedopustivo je vezivati za proces uspostave federalne vlade. Rješenje Izbornog zakona za Mostar potrebno je što hitnije dogovoriti kako bi se omogućilo održavanje izbora u Gradu Mostaru naredne godine, pri čemu se mora osigurati ravnopravna pozicija konstitutivnih naroda i građana u jedinstvenom Gradu Mostaru, isključiti bilo čija dominacija ili diskriminacija kao i svaka podjela na etničkom principu.

Druge potrebne izmjene Izbornog zakona moraju osigurati provođenje svih presuda Evropskog suda za ljudska prava i presuda Ustavnog suda BiH. Bazirana na tim presudama, rješenja moraju osigurati jednakost svih građana u izbornom procesu na cijeloj teritoriji BiH, isključujući uspostavu bilo kakvih izbornih jedinica zasnovanih na etničkom principu.

7. Otkrivanje biste Nikoli Koljeviću predstavlja novi skandalozan i anticivilizacijski čin veličanja ratnih zločinaca od strane vlasti entiteta RS. Nikola Koljević po haškoj presudi Radovanu Karadžiću određen kao jedan od učesnika udruženog zločinačkog poduhvata, koji je doveo do monstruoznih zločina i najtežih povreda međunarodnog humanitarnog prava.
Sva ova dešavanja, kao i nazivanje studentskog doma po ratnom zločincu Radovanu Karadžiću i niz drugih primjera, potvrđuju potrebu da se u Parlamentarnoj skupštini BiH što prije donese zakon o zabrani negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca.

8. Predsjedništvo SDA smatra da odluka Komiteta Kraljevske švedske akademije nauka o dodjeli Nobelove nagrade Peteru Handkeu predstavlja izraz beščašća i grubu uvredu upućenu žrtvama genocida.

9. SDA pozdravlja jasan stav u kominikeu UO Vijeća za implementaciju mira (PIC) u kojem su iznesene opravdane i na činjenicama zasnovane kritike antidejtonskih i antiustavnih zaključaka NSRS.

Podsjećamo da mandat PIC nije samo u tome da konstatuje antidejtonske aktivnosti, već da konačno poduzme adekvatne i konkretne mjere povodom narušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Zato pozivamo PIC da podrži Visokog predstavnika i da sa riječi pređe na djelovanje, na koje ga obavezuje njegov mandat. Izostanak konkretne reakcije će i dalje samo ohrabrivati antidejtonske aktivnosti i voditi daljoj destabilizaciji.

10. Pozdravljamo pravosnažnu presudu Vrhovnog suda entiteta RS, kojom je naloženo uvođenje nacionalne grupe predmeta i izučavanje bosanskog jezika i ostatka nacionalne grupe predmeta u nastavu škole u Vrbanjcima u općini Kotor-Varoš kao značajan i ohrabrujući korak kada je u pitanju poštivanje ljudskih prava garantovanih Ustavom u entitetu RS.

Ovom presudom utvrđeno je da su vlasti entiteta RS, zabranjujući imenovanje i izučavanje bosanskog jezika, vršile diskriminaciju djece u Vrbanjcima, što već decenijama čine i u svim drugim školama u kojima su uspostavile navedenu zabranu.

Obaveza Ministarstva obrazovanja RS je da, bez ikakvog odlaganja, implementira ovu presudu u Vrbanjcima, te da i u svim drugim školama, na području cijelog entiteta, ukine diskriminatornu praksu nedvosmisleno utvrđenu ovom sudskom presudom.

11. Pozivamo sve nadležne institucije u Bosni i Hercegovini, kao i domaće i međunarodne organizacije na odgovoran i human pristup rješavanju problema migranata, kojima je pred nadolazeću zimu potrebno obezbijediti adekvatne uvjete za smještaj i život.

Pozivamo Evropsku komisiju da se snažnije i konkretnije uključi u rješavanje migrantske krize u Bosni i Hercegovini

Od nadležnih institucija BiH tražimo da susjednim zemljama pojačaju regionalnu saradnju, kako bi se smanjio i spriječio priliv novih migranata, te da se uspostavi saradnja i sa institucijma Evropske unije, preko čije teritorije migranti dolaze u Bosnu i Hercegovinu.

12. Osuđujemo nedopustivu praksu hapšenja državljana Bosne i Hercegovine koje poduzimaju vlasti Republike Srbije na osnovu izmišljenih i neutemeljnih optužbi za navodno počinjene ratne zločine. Hapšenja se ne smiju temeljiti na propagandnom materijalu i spiskovima „Dokumentacijskog centra RS“ iz 2001, jer ne postoje nikakve utemljene optužbe protiv skoro hiljadu osoba čija se imena nalaze na tim spiskovima.

Neutemeljene potjernice i protivpravna procesuiranja, kao ranije u slučajevima Divjak, Ganić i Jurišić, stalna su praksa institucija Republike Srbije, sa očiglednim ciljem da se branioci izjednače sa agresorima, a žrtve sa zločincima.

Pozivamo nadležne institucije da pravnim akcijama spriječe progon državljana Bosne i Hercegovine.

13. Izvještaj nezavisnih viših eksperata EU o pitanjima vladavine prave u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Rajnhard Pribeom, predstavlja realan prikaz poražavajućeg stanja u bh. pravosuđu.

SDA je i ranije ukazivala na neefikasnost, politizaciju i netransparentsnot u radu pravosuđa, naročito u djelovanju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

SDA smatra da je potrebno hitno pokrenuti reformu pravosudnog sistema, a prije svega usvojiti novi zakon o VSTV, koji će pratiti smijernice Venecijanske komisije.

Reforme i novi zakon moraju omogućiti Bosni i Hercegovini dalje napredovanje ka stabilnoj demokratiji, zasnovanoj na vladavini zakona, najvišim standardima ljudskih prava i jačanju ekonomskog razvoja.

14. Povodom rezultata PISA testiranja SDA traži da se hitno poduzmu mjere i aktivnosti s ciljem poboljšanja sistema obrazovanja na svim nivoima vlasti u BiH. Posebno tražimo temeljitu kurikularnu reformu i koordinaciju obrazovnih politika i praksi na svim nivoima vlasti u BiH, kao i usvajanje i implementaciju evropskih standarda u obrazovanju.