KANDIDATSKE LISTE
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE (00090)

 

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ČLANA PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA

 1. BAKIR IZETBEGOVIĆ


ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 1 IZ FBIH

(UNSKO-SANSKI KANTON I KANTON 10)
 

 1. ŠEMSUDIN DEDIĆ
 2. SABINA HOTIĆ
 3. ADIS ŠKERIĆ 
 4. ESAD BAŠAGIĆ
 5. AMRA AMIDŽIĆ
 6. ADIS HAMZIĆ
 7. ALE HUŠIDIĆ
 8. SANELA NUHIĆ

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 2 IZ FBIH
(HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON I ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON)

 1. ŠERIF ŠPAGO
 2. ALISA HAJDAROVIĆ
 3. ALMA HUSEINBEGOVIĆ RADMANIĆ
 4. RAGIB ŠUTA
 5. BEKIR ISAKOVIĆ
 6. AJMAN ŠOŠE
 7. SEMIR OVNOVIĆ
 8. SELMA ISLAMOVIĆ

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 3 IZ FBIH
(BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON (GORAŽDE) I KANTON SARAJEVO)

 1. ALMA ČOLO
 2. SAFET KEŠO
 3. BISERA TURKOVIĆ
 4. AMOR MAŠOVIĆ
 5. ADMIR MULAOSMANOVIĆ
 6. RABIJA BOSNIĆ
 7. HAZIM BAHTANOVIĆ
 8. ŠEFIK DŽELOVIĆ
 9. MAJDA OMEROVIĆ

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 4 IZ FBIH
(ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON I SREDNJOBOSANSKI KANTON)

 1. NERMIN MANDRA
 2. AMIRA ĐELILBAŠIĆ
 3. REFIK LENDO
 4. ŠEMSUDIN MEHMEDOVIĆ
 5. ENIDA IMAMAGIĆ
 6. AMIR ZUKIĆ
 7. NAĐA HADŽIEMRIĆ
 8. NURĐEHAN ŠAHINOVIĆ
 9. EMINA BABIĆ
 10. FARUK HODŽIĆ

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 5 IZ FBIH
(POSAVSKI KANTON, TUZLANSKI KANTON I BRČKO DISTRIKT BIH)

 1. DENIJAL TULUMOVIĆ
 2. SAMRA ŠEĆIĆ
 3. MIDHAT ČAUŠEVIĆ
 4. NERMINA ALIHODŽIĆ
 5. OMER KOVČIĆ
 6. NERMIN KOVAČEVIĆ
 7. EMINA HOGIĆ
 8. ZENAIDIN BEĆIRBAŠIĆ
 9. AMIRA IDRIZOVIĆ
 10. NERMIN MUJKANOVIĆ

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 1 IZ ENTITETA RS
(KRUPA NA UNI, BOSANSKI NOVI, BOSANSKA DUBICA, PRIJEDOR, BOSANSKA GRADIŠKA, LAKTAŠI, SRBAC, PRNJAVOR, PETROVAC, OŠTRA LUKA, BANJA LUKA, ČELINAC, ISTOČNI DRVAR, RIBNIK, MRKONJIĆ GRAD, JEZERO, SKENDER VAKUF, KOTOR VAROŠ, ŠIPOVO, KUPRES I KOSTAJNICA)

 1. EDIN ŠUPUKOVIĆ
 2. ANITA HODŽIĆ
 3. MENSUR VOJNIKOVIĆ
 4. SENADA HUSKIĆ
 5. ELVEDINA MURATOVIĆ VARMAZ

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 2 IZ ENTITETA RS
(DERVENTA, BOSANKI BROD, VUKOSAVLJE, BOSANKI ŠAMAC, DONJI ŽABAR, MODRIČA, PELAGIĆEVO, BIJELJINA, DOBOJ, PETROVO, LOPARE, UGLJEVIK, TESLIĆ I BRČKO DISTRIKT BIH)

 1. SAID AJANOVIĆ
 2. AZRA TOPOVČIĆ
 3. MUSTAFA GRADAŠČEVIĆ
 4. MENSUR HALILOVIĆ
 5. NIRMELA JANKOVIĆ
 6. ELVIR HADŽIOMEROVIĆ
 7. HANKA ČABRIĆ
 8. ALEN SEFEROVIĆ

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 3 IZ ENTITETA RS
(OSMACI, ZVORNIK, ŠEKOVIĆI, VLASENICA, BRATUNAC, SREBRENICA, SOKOLAC, HAN PIJESAK, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, TRNOVO (RS), PALE (RS), ROGATICA, VIŠEGRAD, ISTOČNI MOSTAR, NEVESINJE, KALINOVIK, GACKO, FOČA, NOVO GORAŽDE, ČAJNIČE, RUDO, BERKOVIĆI, LJUBINJE, BILEĆA, TREBINJE I MILIĆI)

 1. EDIN RAMIĆ
 2. ARMINA MURATOVIĆ
 3. MEHMED SELIMOVIĆ
 4. IBRAHIM DRLJEVIĆ 
 5. NEJRA KARAMAN
 6. MUHAMED PIRIĆ
 7. MUAMER JAŠIĆ
 8. ELVISA GUŠIĆ

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 1
(VELIKA KLADUŠA, CAZIN, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BUŽIM, BOSANSKI PETROVAC, SANSKI MOST I KLJUČ)

 1. NIJAZ HUŠIĆ
 2. BISENIJA MUŠEDINOVIĆ
 3. HAMDIJA ABDIĆ
 4. ASIM KAMBER
 5. ELVEDINA BALČINOVIĆ
 6. ADNAN REDŽIĆ
 7. HUSEIN ROŠIĆ
 8. NERMINA MALIĆ
 9. SAMIRA FILIPOVIĆ
 10. NERMIN ŠABIĆ
 11. SANNA HADŽIDEDIĆ
 12. ESAD IMŠIREVIĆ
 13. NASIHA MUZAFEROVIĆ
 14. SAFET KOVAČEVIĆ

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 2
(ODŽAK, DOMALJEVAC - ŠAMAC, ORAŠJE, GRADAČAC, DOBOJ ISTOK, GRAČANICA I BRČKO DISTRIKT BiH)

 1. FADIL NOVALIĆ
 2. MEJRA VEHABOVIĆ
 3. RAHIM GADŽIĆ
 4. SAFET IMAMOVIĆ
 5. INDIRA OMERAGIĆ
 6. PETAR JAKIĆ
 7. ELMA BAJRIĆ

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 3
(LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA I ČELIĆ)

 1. AZMIR HUSIĆ
 2. SAMIRA BEGIĆ
 3. HAZIM BAŠIĆ
 4. FAHRUDIN SKOPLJAK
 5. ERMANA BRKOVIĆ
 6. SALKO ZILDŽIĆ
 7. VESNA MEŠANOVIĆ
 8. NERMIN SMAJIĆ
 9. ALENA TRUTOVIĆ
 10. MERIMA ZUBOVIĆ
 11. HARIS VEHABOVIĆ

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 4
(TEOČAK, BANOVIĆI, ŽIVINICE, KALESIJA, SAPNA I KLADANJ)

 1. BEGAJETA ČAUŠEVIĆ
 2. SEAD DŽAFIĆ
 3. SAMIRA MAZALOVIĆ
 4. NENAZ SUBAŠIĆ
 5. EDITA MAZIĆ
 6. HUSREF BERBIĆ
 7. FAHZETA VALJEVAC
 8. MERIMA NUMANOVIĆ

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 5
(DOBOJ JUG, TEŠANJ, MAGLAJ, ŽEPČE, ZAVIDOVIĆI, ZENICA I USORA)

 1. MIRALEM GALIJAŠEVIĆ
 2. ADISA KOKIĆ HINOVIĆ
 3. NEZIR PIVIĆ
 4. HAKIJA BOŠNJAKOVIĆ
 5. EMINA HUSEINAGIĆ
 6. ADNAN LIHIĆ
 7. PAŠA SMAJLOVIĆ
 8. ŠEFKA HASANIĆ
 9. ASIMA NALIĆ
 10. SEDAD DEDIĆ
 11. HIMZO SMAJIĆ
 12. JASMIN DUVNJAK

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 6
(KAKANJ, VAREŠ, OLOVO, VISOKO I BREZA)

 1. MIRSAD ZAIMOVIĆ
 2. REJHANA NUMANOVIĆ
 3. ĐEMAL MEMAGIĆ
 4. ALMIR LJESKOVICA
 5. AMINA TABAKOVIĆ
 6. MINELA ALIĆ
 7. ALMEDIN ALIEFENDIĆ
 8. MEJREMA PURIŠEVIĆ

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 7
(HADŽIĆI, ILIDŽA, NOVI GRAD SARAJEVO, TRNOVO (FBIH), PALE (FBIH), FOČA (FBIH) I GORAŽDE)

 1. ELDAR ČOMOR
 2. DŽANA ŠAČIĆ
 3. ADNAN EFENDIĆ
 4. MAHIR LOKVANČIĆ
 5. NIRMELA KATANA
 6. MENSUD BOROVIĆ
 7. SADŽIDA KAJEVIĆ
 8. REFET GOJAK
 9. ARNELA MUJIĆ
 10. SEJAD ŠENDEROVIĆ
 11. NEJRA ĆOSIĆ

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 8
(JAJCE, DOBRETIĆI, DONJI VAKUF, TRAVNIK, BUGOJNO, GORNJI VAKUF - USKOPLJE, NOVI TRAVNIK, VITEZ, BUSOVAČA, FOJNICA, KISELJAK I KREŠEVO)

 1. MELIKA MAHMUTBEGOVIĆ
 2. ALIJA JUSIĆ
 3. BAJRO MAKIĆ
 4. ADVAN AKELJIĆ
 5. ALISA KARAHODŽIĆ
 6. NIJAZ DRINIĆ
 7. SEJAD HERCEG
 8. SABINA KOS
 9. LEJLA TRAKO
 10. ALMIR ZULUM
 11. SUBHA AGIĆ-HABIB
 12. EMIR GANIĆ
 13. MEDIHA RIĐIĆ
 14. ARMIN HERO

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 9
(PROZOR, JABLANICA, KONJIC, GRAD MOSTAR, ČITLUK, ČAPLJINA, NEUM, STOLAC I RAVNO)

 1. EDIN MUŠIĆ
 2. SABINA TURAK
 3. HARIS ŠABANOVIĆ
 4. ELVEDIN GRCIĆ
 5. MAJRA DAUTBEGOVIĆ
 6. ESAD OMANIĆ
 7. INEL ŠEJTANIĆ
 8. JASNA HASANBEGOVIĆ SEJFIĆ
 9. JASMINA POPLATA
 10. ADNAN DŽUMHUR
 11. ENITA VEJZOVIĆ
 12. SEDIN HONDO
 13. AMELA ŠATOR

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 11
(ILIJAŠ, VOGOŠĆA, CENTAR SARAJEVO, STARI GRAD SARAJEVO I NOVO SARAJEVO)

 1. EDIN SMAJIĆ
 2. JASMINA BIŠČEVIĆ TOKIĆ
 3. TAŠO DACIĆ
 4. KENELA ZUKO
 5. DŽENANA HODŽIĆ
 6. ALMA OMEROVIĆ
 7. IVICA ŠARIĆ
 8. EZREMA BOŠKAILO
 9. MEHMED SINANOVIĆ
 10. MERIM SERDAREVIĆ
 11. MAIDA JAKUPI
 12. BEKIR ŠUŠKO

ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 12
(DRVAR, BOSANSKO GRAHOVO, GLAMOČ, LIVNO, KUPRES (FBIH) I TOMISLAVGRAD)

 1. NERMINA ZAHIROVIĆ
 2. AMEL SALTAGA
 3. MERIMA MULIĆ
 4. AIDA VELAGIĆ
 5. TALE UGARAK
 6. REDŽEP VELAGIĆ

 

SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

 1. JASMIN MUSIĆ
 2. ZINAJDA HADŽIĆ
 3. MEHMED MAHMIĆ
 4. EMIR ŠABIĆ
 5. AIDA PAŠIĆ
 6. ASMIR ĆUFUROVIĆ
 7. ABID MULALIĆ
 8. INES DELIĆ
 9. SEDIJA CINAC
 10. MUHAMED LEPUZANOVIĆ
 11. ANSELA HUSETIĆ
 12. ERNAD SEFEROVIĆ
 13. RASIMA BEGIĆ
 14. MIRSAD ALIĆAJIĆ
 15. MUSTAFA ZULIĆ
 16. ZUMRETA SEDIĆ
 17. ELVIN ĆORAGIĆ
 18. EMINA HUSIČIĆ
 19. ILIJAZ HARČEVIĆ
 20. ASIM SIJAMHODŽIĆ
 21. ALMA TULEK
 22. ALMIR TUTIĆ
 23. AJLA BILAJAC
 24. ELVEDIN  DERVIŠEVIĆ
 25. AMIR DŽAJIĆ
 26. SANELA ĆENANOVIĆ
 27. JASMIN PROŠIĆ
 28. ZERINA  KASUMOVIĆ
 29. ASMIR KADIRIĆ
 30. EMINA CRNKIĆ
 31. ZINETA DURDŽIĆ
 32. SENAD BEŠIĆ
 33. SEMRA OKANOVIĆ
 34. FUAD ŠABIĆ
 35. ELVIR ČAVKIĆ

SKUPŠTINA POSAVSKOG KANTONA

 1. ANES OSMANOVIĆ
 2. JASMINA  BEŠIREVIĆ
 3. MEHMED  MEMIŠEVIĆ
 4. KENAN DELIĆ
 5. ALMA MUJAGIĆ
 6. ZLATKO  MUJKANOVIĆ
 7. ALISA AHMETOVIĆ
 8. ELDAR BUKVIĆ
 9. NAIDA BERBIĆ
 10. ERVIN GARIĆ
 11. SABINA BEŠIROVIĆ
 12. RIFAT OMIĆEVIĆ
 13. DŽEHVA  AHMETOVIĆ
 14. NEVAD  SALKANOVIĆ
 15. ALEN ALJUKIĆ
 16. EDITA PUZIĆ
 17. DINO POBRIĆ
 18. AZRA ISIĆ
 19. ALMIR  SALKANOVIĆ
 20. NESAD TOKALIĆ
 21. SAMIRA ĆATIĆ
 22. AHMET DUBRIĆ
 23. EMINA TERZIĆ
 24. ARMIN ČAVALIĆ
 25. ALIJA MEDŽIKOVIĆ
 26. SUVADA DUBRIĆ

SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA

 1. IRFAN HALILAGIĆ
 2. JASMINA LUGAVIĆ
 3. MUAMER ZUKIĆ
 4. SUVADA DŽUZDANOVIĆ
 5. BAHRUDIN AHMETAGIĆ
 6. LEJLA VUKOVIĆ
 7. DAMIR ŠIŠIĆ
 8. EDIN DEDIĆ
 9. HASIBA KURTIĆ
 10. EDIN VIKALO
 11. ZUMRA BEGIĆ
 12. IMAD MUSTAFIĆ
 13. SELMA BEGOVIĆ
 14. ALMIR OMERČEVIĆ
 15. ALMIR HUSKIĆ
 16. JASNA HADŽISELIMOVIĆ
 17. MURIZ HUSEJNOVIĆ
 18. NARCISA SULJIĆ
 19. EDIM KADIĆ
 20. ŠEKIB UMIHANIĆ
 21. FAHRETA SOFTIĆ
 22. ENES IDRIZOVIĆ
 23. HALIDA MAHMUTBEGOVIĆ  POLJAKOVIĆ
 24. MUJO JUSIĆ
 25. HAJRUDIN MEHANOVIĆ
 26. ISMIRA ŠABANIĆ
 27. FADIL ALIĆ
 28. ELMA MEHANOVIĆ
 29. MEMSUD MEŠANOVIĆ
 30. RAMO MEŠANOVIĆ
 31. AMRA HAMIDOVIĆ
 32. ALMIR SAKIĆ
 33. ADMIRA LAPANDIĆ
 34. MUJO IMŠIROVIĆ
 35. AMIR BAJRIĆ
 36. MUKADESA NIŠIĆ
 37. HIDAJET LIPJANKIĆ
 38. ZUMRETA ALJKANOVIĆ
 39. FADIL KUDUMOVIĆ
 40. SMAJO MANDŽIĆ

SKUPŠTINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 1. ALIJA OGRIĆ
 2. SELVEDINA  SARAJLIĆ-SPAHIĆ
 3. MIRNES BAŠIĆ
 4. ĆAZIM HUSKIĆ
 5. ERNA MERDIĆ SMAILHODŽIĆ
 6. EMIR DŽAFIĆ
 7. FAHRUDIN  ČOLAKOVIĆ
 8. EMIRA  DRNDA-ČIČEKLIĆ
 9. MIRELA MATEŠA BUKVA
 10. IBRAHIM ŠIŠIĆ
 11. SELMA MLIVIĆ
 12. SPAHIJA KOZLIĆ
 13. ALMA KAMENJAŠ
 14. EMINA TUFEKČIĆ
 15. NEBOJŠA NIKOLIĆ
 16. ALEMA JABANDŽIĆ DELJKIĆ
 17. ADMIR AVDIĆ
 18. DŽEMAL  BEČIRHODŽIĆ
 19. FIKRET  DERVIŠBEGOVIĆ
 20. NERMA ĐINO
 21. AHMED MUTAPČIĆ
 22. MAIDA HIBOVIĆ
 23. ALIJA TOKMIĆ
 24. ENES SEJMENOVIĆ
 25. SANDA HASAGIĆ TERZIĆ
 26. JASMIN ČAJIĆ
 27. AIDA HALILOVIĆ
 28. RASIM OMANOVIĆ
 29. EMIR ISLAMOVIĆ
 30. AJLA HARAČIĆ
 31. RASIM MUJKIĆ
 32. ADNAN SMAJIĆ
 33. ZELDA DIZDAREVIĆ
 34. FARIS HAZIĆ
 35. SELMA LEMEŠ
 36. ENIZ PATKOVIĆ
 37. NAMIR ŠKALJO

SKUPŠTINA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

 1. AIDA OBUĆA
 2. KENAN KANLIĆ
 3. ALMA DELIZAIMOVIĆ
 4. NEDŽAD DRUGOVAC
 5. RAMIZ RIDŽAL
 6. ENIZ HALILOVIĆ
 7. EMIR OSMANSPAHIĆ
 8. ELMA TANJO
 9. EDINA MUDŽELET
 10. NEDIM KURTOVIĆ
 11. VERNESA HUBANIĆ
 12. ALMIR MULAHMETOVIĆ
 13. EDITA GUŠO
 14. NEDŽAD ČELJO
 15. ALMIR ŠOGOLJ
 16. EMIRA PJANO
 17. MELINA ADŽEM- HOMORAŠ
 18. EMINA MIĆIVODA
 19. AMIL DUHOVIĆ
 20. EDIN GRČO
 21. MEDINA PLEH
 22. NERMIN HERAK
 23. JASMINA BAHTO
 24. KEMAL FAZLIĆ
 25. EDIN KULENOVIĆ
 26. NERMINA BEŠLIJA
 27. MUSTAFA GECA
 28. MELISA DEVLIĆ
 29. REHAD DELJO
 30. SUVAD PRELO

SKUPŠTINA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

 1. TAHIR LENDO
 2. MELISA KAJMAK
 3. SEDŽAD MILANOVIĆ
 4. AMIR ŠEČIBOVIĆ
 5. SEMINA MUKIĆ
 6. SALKAN MERDŽANIĆ
 7. ELDIN DELIĆ
 8. IRMA ČORBIĆ
 9. AMRA HUSELJIĆ
 10. NEDŽAD ORMAN
 11. BELMINA FATIĆ
 12. JASMINKO RATKUŠIĆ
 13. AMELA HARAČIĆ
 14. SUAD MUSIĆ
 15. NISVET HRNJIĆ
 16. FATIMA DERVIĆ
 17. SANIDA ZUKIĆ
 18. IRHADA STRUKAR
 19. HIDAJET SIVRO
 20. MIRZA IDRIZOVIĆ
 21. ELMA SALKANOVIĆ
 22. ABID DROBO
 23. ALDINA ĐULOVIĆ
 24. SEAD MUMINOVIĆ
 25. AMER MRAKO
 26. AMRA DELJKIĆ VUKOVIĆ
 27. IBRAHIM INDŽIĆ
 28. NEJRA HUREM
 29. MIRALEM LANGIĆ
 30. MUHAREM ČUPINA
 31. NAILA ČAUŠEVIĆ
 32. INDIRA MEHIĆ-ČEJVAN
 33. ERMINA BERBEROVIĆ
 34. ZULFO PURIĆ
 35. VILDAN HAJIĆ

SKUPŠTINA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

 1. IRMA MEMIDŽAN
 2. DŽAFER ALIĆ
 3. KEMAL MURATOVIĆ
 4. SALMIR KAPLAN
 5. DRAGICA SUŠA
 6. NEDŽAD MAKSUMIĆ
 7. HARUN KURTOVIĆ
 8. MUMBERA BERBEROVIĆ
 9. ALEMA TOJAGA
 10. MUAMER KUKIĆ
 11. MAJA KAJTAZ
 12. AMIR ŠELO
 13. ALMA GABELA
 14. ZIJAT MUŠIĆ
 15. RAŠID HADŽOVIĆ
 16. ALMEDINA SINANOVIĆ
 17. ADNAN FALADŽIĆ
 18. AMELA HAJDAREVIĆ
 19. NEDIM MARIĆ
 20. ALEM HALILOVIĆ
 21. LEJLA PEHILJ
 22. ADMIR MACIĆ
 23. AMELA BEGOVIĆ
 24. FARUK GOSTO
 25. AMAR KUKURUZOVIĆ
 26. BELMA HALILHODŽIĆ
 27. HARUN CRNOMEROVIĆ
 28. ALMINA BAJRAMOVIĆ
 29. NELDIN PENDIĆ
 30. SENADIN MURTIĆ
 31. ZEDINA ŠERO
 32. SEMIR SULJIĆ
 33. ENISA BUZALJKO
 34. JASMIN DRLJEVIĆ
 35. AZER ZEKIĆ

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

 1. MAHIR DEVIĆ
 2. SEBIJA IZETBEGOVIĆ
 3. FARUK KAPIDŽIĆ
 4. HARIS ZAHIRAGIĆ
 5. SMILJANA VITEŠKIĆ
 6. FARUK SELMANOVIĆ
 7. ADI KALEM
 8. AMRA HASAGIĆ
 9. RIJANA JUSUFBEGOVIĆ
 10. HAMED ALJOVIĆ
 11. ENRA SULJIĆ
 12. DENIS MUHOVIĆ
 13. ELIDA PEHILJ KARIĆ
 14. SUAD SUBAŠIĆ
 15. MIGDAD HASANOVIĆ
 16. AMRA MEMIĆ-SERDAREVIĆ
 17. ALEN ARNAUTOVIĆ
 18. AIDA PEHLIVAN
 19. BAHRUDIN DELIĆ
 20. DIN ZAČINOVIĆ
 21. AMELA DIVOVIĆ
 22. DAMIR LALIČIĆ
 23. ELMA LINDOV
 24. EMIR ŠEHOVIĆ
 25. NIJAZ MRAKOVIĆ
 26. AMINA IBRAHIMOVIĆ-MAHMUTOVIĆ
 27. NIHAD HADŽIĆ
 28. AMILA ČOLPA
 29. ADEM ZALIHIĆ
 30. DŽENAN RIZVO
 31. MINELA DACIĆ
 32. MIDHAT KARIĆ
 33. AMNA KAHRIMAN
 34. SAŠA LUKIĆ
 35. NEVRES ALISPAHIĆ
 36. ARIJANA BAJROVIĆ
 37. OMER PAJEVIĆ
 38. AMINA DEDIĆ
 39. MIRSAD HOŠIĆ
 40. HAMDIJA HASANOVIĆ

SKUPŠTINA KANTONA 10

 1. HIKMET HODŽIĆ
 2. AMELA SEFEROVIĆ
 3. ARIF KOVAČEVIĆ
 4. ARNESA MEHMEDOVIĆ
 5. EMINA ORTAŠ
 6. NASKO ZAHIROVIĆ
 7. MIRSAD KARAOSMANOVIĆ
 8. SABINA KAČAR
 9. MAHO ŠEHIĆ
 10. AMELA MILAK
 11. HAJRUDIN BAJRIĆ
 12. KANA TIRO
 13. ŠERIF ŠEHIĆ
 14. ISMIR ČORBEG
 15. DŽENITA MUFTIĆ

KANDIDATSKA LISTA
KOALICIJA POKRET DRŽAVA (03094)

PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI ENTITETA RS

 1. SENAD BRATIĆ

KANDIDATSKE LISTE
KOALICIJA POKRET ZA DRŽAVU (03095)

 

NARODNA SKUPŠTINA ENTITETA RS - IZBORNA JEDINICA 1
(KRUPA NA UNI, NOVI GRAD, KOZARSKA DUBICA, PRIJEDOR, OŠTRA LUKA I KOSTAJNICA)

 1. MESUD TRNJANIN
 2. AZRA PAŠALIĆ
 3. MIRSAD DURATOVIĆ
 4. ALMA SEMANIĆ 
 5. ELVEDIN HAMZIĆ
 6. SELIM EKIĆ 
 7. ADISA IMŠIROVIĆ 
 8. AJDIN MEŠIĆ
 9. SANELA BEHLIĆ
 10. JASMIN SPAHIĆ
 11. MIRJANA JOLDIĆ 
 12. SANEL HALILOVIĆ

NARODNA SKUPŠTINA ENTITETA RS - IZBORNA JEDINICA 2
(GRADIŠKA, LAKTAŠI, SRBAC I PRNJAVOR)

 1. ARMIN HAMZIĆ
 2. SELMA IRIŠKIĆ
 3. SALKO BRNJAK
 4. DINO HOTIĆ
 5. SELMA MURIĆ
 6. HARIS ŠABIĆ
 7. TEHVIDA SPAHIĆ-DINDIĆ
 8. VEDRAN VUČETIĆ
 9. DENISA DELIĆ
 10. HALID SARAČ
 11. SENADA MEŠIĆ
 12. SAMIR KVAKIĆ

NARODNA SKUPŠTINA ENTITETA RS - IZBORNA JEDINICA 3
(PETROVAC, BANJA LUKA, ČELINAC, ISTOČNI DRVAR, RIBNIK, MRKONJIĆ GRAD, JEZERO, KNEŽEVO, KOTOR VAROŠ, ŠIPOVO I KUPRES)

 1. ALEKSANDAR  VUKOVIĆ
 2. MIRSADA  DELNEZIREVIĆ
 3. MIRUDIN DUGONJIĆ
 4. GORDANA ŠURLAN
 5. GORAN MAČKIĆ
 6. ANDREA GAJIĆ
 7. ADNAN BUKIĆ
 8. ADIS ČAVKA
 9. GORDANA ILIĆ
 10. EDIN OSMANČEVIĆ
 11. ALEKSANDRA GRUJIČIĆ KEZIĆ
 12. MUNEVER ALAGIĆ
 13. ZINETA ŠEHOVIĆ
 14. KENAN OMIĆ
 15. EMIR VIŽLIN
 16. LEJLA VASIĆ
 17. SAŠA GRBIĆ

NARODNA SKUPŠTINA ENTITETA RS - IZBORNA JEDINICA 4
(DERVENTA, BROD, VUKOSAVLJE I MODRIČA)

 1. ANTO MARINIĆ
 2. AMINA KAVAZOVIĆ
 3. ADELA MULIĆ
 4. ATIF HADŽIDEDIĆ
 5. JOZO BARIŠIĆ
 6. AMILA HASANIĆ
 7. SENAD MAŠIĆ
 8. EMINA ALIĆ
 9. MIRZA DJEDOVIĆ

NARODNA SKUPŠTINA ENTITETA RS - IZBORNA JEDINICA 5
(DOBOJ, PETROVO I TESLIĆ)

 1. SEVLID HURTIĆ
 2. ADVIJA MUSTAFIĆ
 3. HASAN BEGIĆ
 4. ŠEJMA OMERČIĆ
 5. MEHMED  DUBRAVAC
 6. ENES KARALIĆ
 7. AMIR HURTIĆ
 8. ELVIRA  KAPETANOVIĆ
 9. UZEMIRA MEŠIĆ
 10. HIDAJET HAUŠIĆ

NARODNA SKUPŠTINA ENTITETA RS - IZBORNA JEDINICA 6
(ŠAMAC, DONJI ŽABAR, PELAGIĆEVO, BIJELJINA, LOPARE, UGLJEVIK I BRČKO DISTRIKT BIH)

 1. SAMIR BAĆEVAC
 2. MIRSADA ĐEZIĆ
 3. AMIR SOFTIĆ
 4. EMIR PITIĆ
 5. ZARFA JAKUPOVIĆ
 6. ISMAIL GUTIĆ
 7. ADMIR  HRUSTANOVIĆ
 8. ADILA SARAČEVIĆ
 9. ŠEJLA  GRADAŠČEVIĆ

NARODNA SKUPŠTINA ENTITETA RS - IZBORNA JEDINICA 7
(OSMACI, ZVORNIK, ŠEKOVIĆI, VLASENICA, BRATUNAC, SREBRENICA I MILIĆI)

 1. RAMIZ SALKIĆ
 2. BEGIJA SMAJIĆ
 3. MERSAD  MEHMEDOVIĆ
 4. VEHID KADRIĆ
 5. ENISA OSMANOVIĆ
 6. MENSUR GALJIĆ
 7. ALIJA TABAKOVIĆ
 8. MUŠKA BEGIĆ
 9. NIZAMA  SEJMENOVIĆ
 10. ESAD HASANOVIĆ
 11. NAZMIRA  BEĆIROVIĆ
 12. AGAN SULJIĆ

NARODNA SKUPŠTINA ENTITETA RS - IZBORNA JEDINICA 8
(SOKOLAC, HAN PIJESAK, ISTOČNA ILIDŽA ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, TRNOVO, PALE I ROGATICA)

 1. NERMIN VRAŽALICA
 2. EDINA MILAVICA
 3. JASMIN KOMARICA

NARODNA SKUPŠTINA ENTITETA RS - IZBORNA JEDINICA 9
(VIŠEGRAD, ISTOČNI MOSTAR, NEVESINJE, KALINOVIK, GACKO, FOČA, NOVO GORAŽDE, ČAJNIČE, RUDO, BERKOVIĆI, LJUBINJE, BILEĆA I TREBINJE)

 1. HUSEIN HODŽIĆ
 2. ANESA KARAMAN
 3. HALID ČUSTOVIĆ
 4. MEDIN DŽAFOVIĆ
 5. NERMINA KADRIĆ
 6. MILORAD  KLIMOVIĆ
 7. ŠERIF HALILOVIĆ
 8. KASEMA MAŠIĆ
 9. ELVEDINA BAŠIĆ
 10. IZET ALIHODŽIĆ
 11. FADILA RESIĆ
 12. RAMIZ ŠEMIĆ