U protekloj godini organizacija Žene SDA organizirala je značajan broj tribina/okruglih stolova i edukacija, s posebnim osvrtom na humanitarni rad i posjete povratničkim porodicama  na području entiteta RS.