Distrikt Brčko BiH

GRADONAČELNIK BRČKO DISTRIKTA BIH
mandat 2020-2024.

KADRIĆ ESED

SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BIH
mandat 2020-2024.

Softić Sead
Malkić Benjamin
Osmanović Senad
Mujkanović Admir
Mrkaljević Eldad

VLADA BRČKO DISTRIKTA BIH
mandat 2020-2024.

Sead Šadić - Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge

Edin Zaimović - Šef Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne odnose