Odluka vlasti entiteta RS da obrazovne ustanove u tom bosanskohercegovačkom entitetu moraju obilježavati takozvani „Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave“ predstavlja kontinuitet pokušaja diskriminacije bošnjačkih, hrvatskih i ostalih učenika koji ne pripadaju srpskom narodu, ali i nepoštivanja Ustava RS-a kojim se zabranjuje takva diskriminacija.

Nevjerovatno je da upravo Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a poziva, ohrabruje i  izdaje detaljne upute školama kako da obilježe ovaj dan, čime aktivno učestvuje u kršenju Ustava RS-a i uskraćivanju prava nastavnom osoblju i učenicima koji ne pripadaju srpskom narodu.

Bošnjacima u entitetu RS već je, protivno presudama Vrhovnog suda RS-a, uskraćeno pravo na izučavanje bosanskog jezika. Vlasti entiteta RS nastoje već postojeću diskriminaciju produbiti nametanjem zajedničkog nastavnog gradiva sa Republikom Srbijom.

Organizacija Žene SDA BiH stoga poziva nadležne institucije, a naročito OHR i OSCE, da što prije adekvatno reaguju na ponovno rušenje osnovnih ljudskih prava u entitetu RS, i to prava onih koji bi trebali biti najzaštićeniji, a to su djeca.

Ako se već godinama žmiri na oduzimanje prava Bošnjacima na izučavanje bosanskog jezika, ovaj posljednji nasrtaj na Bošnjake, Hrvate i sve ostale građane entiteta RS koji ne pripadaju srpskom narodu predstavlja crvenu liniju. Izostanak adekvatne reakcije bi u potpunosti narušio kredibilitet tih institucija i organizacija.