U  nedjelju, 22.08.2021. godine u sali Skupštine Grada Doboja, RO Žene SDA Sjeverna Bosna organizirala je  tribinu pod nazivom „Vidljivost žene u tranzicijskim procesima“.

Predavačice na tribini bile su Amina Kavazović, potpredsjednica organizacije Žene SDA i Lamija Vatreš-Mehmedić, koje su prezentirale određene statističke pokazatelje prisutnosti žena u politici ali i barijere i okolnosti  na koje nailaze u svom političkom djelovanju.

Donosioci političkih odluka u Bosni i Hercegovini su većinom muškarci. Kvote koje su uvedene 1997. godine, da političke partije na izborne liste moraju da stave najmanje 30% žena su samo mali korak. Danas je taj procenat narastao na 40% žena na izbornim listama. Razloga zbog kojih su žene podzastupljene na izbornim listama, u organima stranaka, državnim institucijama i granama vlasti  ima više. Patrijarhalno društvo, socijalna situacija, predrasude, različita partijska i etnička pripadnost, obrazovanje ili čak nezainteresovanost ženske populacije jesu glavni krivci za ovakvo stanje.

 U Zastupnički dom Parlamenta BiH 1996. godine izabrana je samo jedna žena, dok u sadašnjem mandatu ima 10 žena.Uzimajući u obzir da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ima 42 zastupnička mjesta, a da je samo šest žena dobilo direktne mandate, ostale četiri su ušle preko kompenzacijskih listi, ovi podaci su poražavajući. U entitetskim parlamentima žena zastupnica je još manje. 

Zbog malog broja žena na svim nivoima vlasti one su nadglasane i njihov glas se ne čuje dovoljno, a političkim partijama čiji su članovi su samo još jedan glas kad se donose odluke. 

Mentalitet, patrijarhalno društvo i predrasude određuju gdje je ženi mjesto, te koliki treba da bude domet njenih odluka. Na sve to utiče veoma mnogo utiče i (ne)obrazovanost i socijalna situacija u društvu.