SDA upozorava da je blokada rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koju provodi dio političkih stranaka, protivzakonita te izuzetno štetna po interese BiH. Na početak rada domova PS BiH, koji nije moguć bez formiranja parlamentarnih komisija, čeka 25 prijedloga zakona, 35 međunarodnih sporazuma i preko stotinu drugih različitih akata koje je pripremilo Vijeće ministara.

Parlamentarna skupština BiH svakog radnog dana poreske obveznike košta 62.398 KM. Neprimjereno je i za svaku osudu da se taj novac troši, da se isplaćuju enormno visoke plaće, a da zastupnici i delegati pri tome ne rade ništa jer im nije omogućeno da obavljaju funkciju koju su im građani povjerili. Podsjećamo da je zakonski rok za formiranje komisija istekao prije četiri mjeseca.

Blokada rada Parlamenta, ili bilo koje državne institucije, protivustavan je čin i takvom ucjenom se neće ostvariti politički ciljevi.

Stoga, SDA poziva sve političke aktere da se odmah pristupi formiranju parlamentarnih komisija i time omogući funkcionisanje oba Doma Parlamenta.