Direkor Fondacije "Centar za edukaciju i inicijative"- Politička akademija SDA BiH, dr.sc Sedad Dedić, primio je u posjetu delegaciju Westminster fondacije za demokratiju koju su činili g. Damir Neziri, zamjenik regionalnog direktora za Zapadni Balkan, gđa. Nermina Voloder i g. Adnan Huskić iz predstavništva WFD-a u Sarajevu.

Teme sastanka bile su informacija i diskusija o realiziranom zadnjem projektu, presjek dosadašnje i unapređenje buduće saradnje kroz zajedničke projekte WFD-a, SDA i Političke akademije SDA u oblasti osnaživanja demokratskih kapaciteta političkih stranaka u BiH, osnaživanje pozicije žena i mladih u politici u BiH.