- Svjedoci smo da javnost reaguje nezadovoljstvom i ljutnjom prema Tužilaštvu, što je situacija koju niko ne želi. Istovremeno, niko ne spori da postoje snažni politički utjecaji koji stoje iza pokrenutih istraga. Da nema tih političkih utjecaja ne bi bilo ni pritiska javnosti. Građani i javnost imaju pravo da traže da Tužilaštvo bude nezavisno, a to je zadatak i zakonodavne vlasti, navodi Osmanović u izjavi za javnost.

Javnost je, kaže, upoznata sa izvještajem eksperta Evropske komisije Reinharda Priebea koji je vrlo jasno i detaljno konstatovao da postojeći sistem Tužilaštva i VSTV-a nije ni nezavisan ni efikasan.

- Reforma pravosuđa je nasušna potreba društva i države u kontekstu našeg evropskog puta i u općih zahtjeva građana za pravdom.Iznošenje teza da je sve u redu sa Tužilaštvom i VSTV predstavlja pogrešan pristup, koji zapravo samo dalje produbljuje nepovjerenje u pravosuđe, istakao je Osmanović.

FENA