SDA pozdravlja usvajanje dopune Zakona o električnoj energiji, kojim se predviđa zabrana planiranja i izgradnje novih malih hidroelektrana na području Federacije BiH. 
 
 
Podsjećamo da je proces pokrenut prije dvije godine Zaključkom o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije, čiji je predlagač bio Klub poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.
 
 
SDA je sve vrijeme, unatoč žestokom otporu brojnih lobija, bila lider ovog procesa kroz djelovanje naših kadrova u Vladi i Parlamentu Federacije BiH, te kroz saradnju sa organizacijama za zaštitu okoliša i našim međunarodnim partnerima. 

 

Zabrana izgradnje novih mini hidroelektrana značajno će doprinijeti zaštiti okoliša i prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine, te sačuvati domaće turističke potencijale.  Istovremeno, energetski potencijali naše zemlje neće biti ugroženi jer ćemo intenzivirati izradu i usvajanje potrebnih zakona, koji će uz velike energetske projekte, osigurati i jačanje kapaciteta obnovljivih izvora energije.