Mahmutović je Tužilaštvu BiH podnio krivičnu prijavu protiv direktorice OŠ „Petar Kočić“ Mevlide Dervišefendić jer je neosnovano kaznila učenicu koja je imala pravo obilježiti Dan državnosti BiH, čime je spriječila izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH. Očekuje da Tužilaštvo BiH konačno procesuira nekoga zbog nepoštivanja odluka Ustavnog suda BiH i zaustavi ovu sve više zastupljenu praksu.

Naročito je to u ovom slučaju potrebno jer se radi o pravima djeteta zaštićenog i UN-ovom Konvencijom o pravima djeteta, koju je BiH ratificirala i dužna je po njoj postupati. U njenom članu 2 se kaže da će: „Države preduzeti mjere da osiguraju zaštitu djeteta od svih oblika diskriminacije ili kazne na osnovu statusa, aktivnosti, izraženog mišljenja ili ubjeđenja roditelja djeteta, zakonskih staratelja ili članova porodice“, a u članu 3. stoji da će: „U svim akcijama u vezi s djecom, bez obzira da li ih poduzimaju javne ili privatne društvene institucije, sudovi, upravne vlasti ili zakonska tijela, najbolji interesi djeteta biti od prvenstvenog značaja“.

- Najbolji interes djeteta je svjesno ignoriran prilikom kažnjavanja djece zbog obilježavanja praznika za koji je Ustavni sud BiH utvrdio da je u skladu sa Ustavom BiH te da je to pitanje koje se mora otvoriti i sankcionirati pred domaćim institucijama ali i Komitetom UN-a za prava djeteta – naveo je Mahmutović.

Ustavni sud BiH je, rješavajući zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o proglašenju 25. novembra Danom državnosti BiH, donio Odluku kojom je odbio navedeni zahtjev konstatirajući da je 25. novembar datum koji je vezan za historiju svih naroda u BiH i koji predstavlja simbol zajedničke antifašističke borbe u II svjetskom ratu. U Odluci je naglašeno da „načelo kolektivne jednakosti konstitutivnih naroda nameće obavezu entitetima da ne diskriminiraju, u prvom redu, one konstitutivne narode koji su, u stvarnosti, u položaju manjine u odgovarajućem entitetu“, a što se u ovom slučaju nije desilo.

Zbog toga je, Mahmutović uputio i Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH žalbu na postupanje Dervišefendić sa zahtjevom da se provjere svi navodi u vezi sa spornim kažnjavanjem učenice OŠ „Petar Kočič“, naročito u dijelu koji se tiče diskriminirajućeg postupanja te donesu preporuke za postupanje.

Istovremeno u saradnji sa Klubom poslanika SDA pokrenuta je poslanička inicijativa u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH za izradu specijalnog izvještaja Institucije ombudsmena za ljudska prava u pogledu odnosa institucija obrazovnog sistema prema djeci povratnika.