- Budući da je SDA najveća stranka i da ima najjaču infrastrukturu jasno je da se na kandidatskim listama nalazi najveći broj kandidata za sve nivoe vlasti, na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Na našim listama se ukupno nalazi 506 kandidata, od toga je 450 na listama u Federaciji BiH, a 56 kandidata se nalazi na listama s prostora bh. entiteta Republika Srpska - kazao je Genjac.

Ističe da je na listama više od 40 posto žena, više od 30 posto mladih, 66 posto visokoobrazovanih kadrova, četiri posto doktora nauka, te oko 15 posto magistara.

FAKTOR