U povodu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u organizaciji Žene SDA, 22. 11.2021. godine u sali općine Vogošća, održana je tribina pod nazivom “Unaprijeđenje položaja žrtava nasilja u porodici u FBiH, kroz usvajanje novog zakonskog okvira, a u skladu sa preporukama Istanbulske konvencije”.

Uvodničari na tribini bili su dr. Jasminka Džumhur, ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine, dipl. iur Jasmina Mujezinović i Amer Homarac iz Fondacije lokalne demokratije,

Adnan Efendić, predsjednik Kluba SDA u PD Parlamenta FBiH, Jasmin Duvnjak, predsjednik Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Pored navedenih učesnika tribini su prisustvovali i Melika Mahmutbegović, potpredsjednica Federacije BiH, Adnan Efendić, predsjednik Kluba SDA u PD Parlamenta FBiH, Jasmin Duvnjak, predsjednik Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta FBiH,  zastupnice SDA u Parlamentu Federacije BiH i zastupnice SDA u kantonalnim skupštinama.

Potpredsjednica  Melika Mahmutbegović pružila je podršku i istakla važnost usvajanja novog zakonskog okvira, s ciljem unapređenja i regulisanja prava i položaja žrtava nasilja u porodici na području Federacije BiH.

Predsjednica organizacije Žene SDA Kenela Zuko, zahvalila se prisutnima na učešću i istakla važnost kontinuiranog rada na ovim i sličnim zakonima.

Nakon konstruktivne diskusije  doneseni su sljedeći zaključci:

- usklađivanje sa međunarodnim standardima uključujući Istanbulsku konvenciju i EU direktivu o žrtvama iz 2012 godine;

- usklađivanje Nacrta zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Krivičnog zakona FBiH, Zakona o krivičnom postupku i Zakona o prekršajima FBiH;

- osigurati zaštitu za žrtve na način da se izvrši procjena za potrebe žrtava  i da se u skladu s tom procjenom osigura psihološka, pravna i socijalna pomoć.