Žene Stranke demokratske akcije (SDA) reagirale su na posljednji javni istup predsjednice Foruma žena Partije demokratskog progresa (PDP) Marine Blagojević.
 
-  Žene SDA već duži vremenski period aktivno i veoma uspješno rade na edukaciji žena u politici, pa ćemo stoga vrlo rado educirati i kolegicu Blagojević u nekoliko oblasti koje, sudeći prema posljednjem istupu, ili ne razumije ili ih svjesno izbjegava razumjeti.
 
Niti jedan funkcioner SDA ne naziva srpski narod „najpogrdnijim nazivima“. Ako se njena konstatacija odnosi na kvalifikacije izrečene na račun odgovornih za zločine počinjene u posljednjem ratu, trebala bi prestati sa nametanjem bremena tih zločina cijelom narodu. 
 
Cjelokupno političko i vojno rukovodstvo RS-a presuđeno je za genocid i ostale ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Tu presudu nisu donijele Žene SDA već najrelevantniji međunarodni sudovi.
 
Da institucije RS-a imaju ekskluzivitet u odgovornosti za počinjeni genocid, nisu se potrudile Žene SDA već upravo čelnici PDP-a opstruisanjem zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije.
 
Sistemska diskriminacija Bošnjaka u entitetu RS nije procjena, a naročito nije neutemeljena, već je činjenica zasnovana na konkretnim brojkama i ostalim pokazateljima, poput nacionalne strukture uposlenih u entitetskim institucijama ili presuda koje govore o diskriminaciji Bošnjaka u tom bosanskohercegovačkom entitetu.
 
Odgovor na pitanje o sudbini „150.000 sarajevskih Srba“ potražite kod čelnika RS-a koji su ih primoravali da napuste svoje domove i presele se na prostor današnjeg entiteta RS, obećavajući im pri tome izgradnju „većeg i ljepšeg Sarajeva“. Provjerite i na spiskovima Sarajlija ubijenih granatiranjem i snajperskim djelovanjem sa položaja pod kontrolom Vojske RS-a. Na tim adresama možete pronaći mnogo odgovora koji vas zanimaju.
 
U dijelovima Federacije u kojima je SDA na vlasti, Srbi imaju pravo na jezik i pismo, pa ne znamo zašto bi se baš Žene SDA „trebale zapitati“ o tom problemu.
 
Procjena da sve više Bošnjaka kupuje stanove u Istočnom Sarajevu posljedica je veće kupovne moći u odnosu na građane entiteta RS i u tom smislu SDA preuzima odgovornost za okolnosti koje su dovele do te pojave.

 

I za kraj ono najvažnije. Žene SDA su dolazile, dolazit će i prisutne su u Banjoj Luci, te im niko neće određivati kada će i pod kojim uvjetima okupljati se na bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine i zastupati istinu. I Banja Luka je, baš kao Sarajevo i svaki pedalj Bosne i Hercegovine, „naše dvorište“ u kojem ćemo djelovati i raditi u interesu žena i svih građana, te nas niko, pa tako ni kolegica Blagojević, ne može spriječiti u tome.