1. Podržavamo mjere nadležnih institucija kojima je efikasno spriječeno  nekontrolisano širenje koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujemo građanima na odgovornom odnosu spram  propisanih mjera i pozivamo da se, uz potrebna  prilagođavanja, nastavi sa primjenom ovih mjera koje pokazuju rezultate.

2.Tražimo  od Vijeća ministara BiH da predstavi program mjera za ublažavanje posljedica ekonomske krize i spašavanje radnih mjesta, kao i da osigura potrebne  aranžmane sa MMF-om.

3. Pozdravljamo usvajanje Nacrta zakona o ublažavanju ekonomskih posljedica pandemije, te njegovo upućivanje Parlamentu FBiH. Uz eventualne korekcije  Nacrta zakona i  uvažavanje svih  opravdanih primjedbi, ovaj Zakon je potrebno  hitno usvojiti  i  što prije krenuti  sa provođenjem mjera za stabilizaciju ekonomije FBiH.

4.Pozivamo sve nivoe vlasti da pristupe rigoroznom rabalansiranju svojih  budžeta usmjeravanjem svih raspoloživih sredstava na borbu protiv epidemije i saniranje ekonomskih posljedica epidemije.

5.Očekujemo hitno  formiranje Stabilizacijskog fonda Vlade FBiH, kojim će se finansirati doprinosi svim obrtnicima čija je djelatnost obustavljena, kao i svim drugim ugroženim radnicima u realnom sektoru.

6. Pozivamo sve nivoe vlasti da donesu potrebne odluke kojima bi se značajno smanjile plaće u javnom sektoru koje su iznad dva prosječna lična dohotka,  a ušteđena sredstva usmjerila za podršku realnom sektoru.

7. Pozivamo Vladu i Parlament F BiH da donesu potrebne odluke kojima bi se  za 80% smanjio iznos za finansiranje političkih stranaka a ta sredstva preusmjerila u Stabilizacijski fond za podršku ekonomiji i  spašavanje radnih mjesta.

8. Pozivamo Vladu F BiH da hitno donese potrebne odluke u cilju smanjenja  cijena nafte i naftnih derivata i njihovog usklađivanja sa cijenama goriva   na svjetskom tržištu.

9. Podržavano  odluku Vlade FBiH i Federalnog ministarstva poljoprivrede o značajnom povećanju finansijske podrške za proljetnu i jesenju sjetvu, te pozivamo i sve ostale nivoe vlasti da u skladu sa svojim kapacitetima pruže podršku poljoprivrednicima i proizvođačima hrane.

10. Ocjenjujemo  da je Vlada FBiH postupila odgovorno  kada je uvažila kritike javnosti i građana, te izmijenila odluku o raspodjeli sredstava nižim nivoima vlasti tako što će  se, nabavkom medicinske opreme i raspodjelom  proporcionalno  broju stanovnika preko kantonalnih zavoda za zdravstvo, realizirati zahtjevi građana da sve sredine na jednak način podnesu teret krize.

Istovremeno, pozdravljamo najavu premijera FBiH Fadila Novalića da zbog ove izmjene neće biti ugroženo  finansiranje općina i kantona koji nisu samoodrživi.