1. SDA pozdravlja kompletiranje odgovora na Upitnik Evropske komisije. Očekujemo da BiH do novembra ove godine dobije kandidatski status s obzirom da su predajom odgovora na Upitnik ispunjeni svi zvanični zahtjevi EU.
2. SDA pozdravlja odluku Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH kojom se odobrava zaključivanje Sporazuma o sniženju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regiji Zapadnog Balkana.
3. SDA podržava početak izgradnje tunela Hranjen, u sklopu realizacije izgradnje brze ceste Sarajevo-Goražde. Ovaj projekat od izuzetne je važnosti za dalji ekonomski i društveni razvoj Goražda, Bosansko-podrinjskog kantona i istočne Bosne.
4. SDA pozdravlja Odluku Parlamenta Federacije BiH o zatvaranju finansijske konstrukcije za izgradnju Bloka 7-450 MW Termoelektrane Tuzla. Izgradnja Bloka 7 neophodna je zbog osiguranja stabilnosti energetskog sistema BiH. Osim ekonomskog, ovaj projekat ima i veliki ekološki značaj, jer će se njegovom realizacijom u značajnoj mjeri smanjiti zagađenje zraka u Tuzli.
5. SDA podržava rad federalnog Ministarstva za pitanja boraca i invalida i predstavnika koordinacije boraca na izradi prijedloga Zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica. Zakon treba biti realan, provodiv i finansijski održiv bez daljih opterećenja za privredu.
6. SDA zahtijeva da Tužilaštvo BiH po službenoj dužnosti poduzme sve korake i pokrene krivične postupke protiv organizatora četničkog okupljanja u Višegradu.
Tražimo pokretanje postupka zabrane ovakvih i sličnih okupljanja, kao i zabranu djelovanja Četničkog ravnogorskog pokreta u BiH, koje predstavlja stalnu prijetnju miru i stabilnosti.
Postrojavanje srpskih nacionalističkih falangi posebno je uznemirujuće za Bošnjake povratnike u entitet RS, a naročito u Višegradu u kojem su u Drugom svjetskom ratu i tokom agresije na BiH u periodu 92-95. nad Bošnjacima počinjeni masovni ratni zločini.
Razočarani smo odnosom većine parlamentaraca u Domu naroda BiH koji su odbili čak i da raspravljaju o osudi četničkog okupljanja u Višegradu.
7. SDA osuđuje napad na povratnika Azrina Hodžića u Prijedoru. Pozivamo nadležne organe entiteta RS da hitno procesuiraju i sankcioniraju počinioca ovog napada. Vlasti entiteta RS moraju poduzetu konkretne mjere koje će doprinijeti suzbijanju nacionalne mržnje, a prije svega spriječiti napade na povratnike i njihovu imovinu.
8. Zastrašujući teroristički napad na džamije u Novom Zelandu, u kojem je ubijeno i ranjeno više desetina nedužnih ljudi, pokazuje monstruoznu i zločinačku prirodu ideologije nasilog ekstremizma i radikalizma. Saosjećajući sa žrtvama i najoštrije osuđujući ovaj teroristički čin, izražavamo posebnu zabrinutost činjenicom da je ovaj teroristički akt bio, pored ostalog, inspirisan četničkom ideologijom i ličnošću ratnog zločinca Radovana Karadžića.
9. Zaprepašteni smo informacijama iznesenim od strane ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića o podmetanju dokaza koje je navodno organizovao konzul Republike Hrvatske Ivan Bandić s ciljem kreiranja lažne slike o postojanju naoružane ekstremističke mreže u Bosni i Hercegovini.
Najoštrije osuđujući ove aktivnosti, SDA traži od od pravosudnih institucija i policijskih agencija u BiH da poduzmu hitne mjere iz svoje nadležnosti po ovom pitanju. Također, pozivamo Ministarstvo vanjskih poslova BiH da uputi demarš Vladi Republike Hrvatske i zatraži zvaničan stav te zemlje o pitanju protuzakonitih aktivnosti njenog konzula u Tuzli.
10. Predsjedništvo SDA daje punu podršku i cijeni napore pregovaračkog tima SDA. Potrebno je što prije formirati vlast i posvetiti se predanom radu na provođenju reformi. Pozivamo političke aktere da vlastite stavove i zahtjeve odrede unutar realnih okvira i izbornih rezultata.
11. Predsjedništvo SDA smatra da je potrebno što prije okončati proces pregovaranja imajući u vidu rokove koji su propisani zakonom. Tražimo od pregovaračkog tima SDA da sve pregovore završi do 24.marta, kako bi naredna sjednica Predsjedništva SDA, na kojoj trebaju biti donesene konačne odluke o koalicijama, bila održana 25.marta.
12. Pregovore za državni nivo vlasti potrebno je nastaviti na nivou delegacija. U delegaciju SDA uključiti članove Kolegija Stranke koji su u aktuelnom sazivu Vijeća ministara BiH. SDA i partnerske stranke trebaju preuzeti tri bošnjačke pozicije i poziciju iz reda Ostalih u Vijeću ministara. Redoslijed u prioritetu izbora ministarstava za SDA je Ministarstvo finansija, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo pravde i Ministarstvo civilnih poslova. Pitanje aktivacije MAP-a kroz usvajanje Godišnjeg nacionalnog plana tretirati kao tehničko pitanje koje treba rješavati na nivou nadležnog ministarstva , jer su svi potrebni zakoni, strategije i odluke ranije usvojene.
13. U pregovore koji se odnose na federalni nivo vlasti uključiti članove Kolegija SDA koji su aktuelnom sazivu Vlade FBiH. Učešće u budućem sazivu Vlade F BiH treba biti u skladu sa učešćem koalicionih partnera u Parlamentu FBiH. Osnovni problem koji treba biti riješen prije formiranja nove Vlade je praksa preglasavanja.