Kolegij Stranke demokratske akcije danas je održao redovnu sjednicu, na kojoj je usvojio set zaključaka.

1. Kolegij SDA zahtijeva od Visokog predstavnika Christiana Schmidta da javno potvrdi ili demantira medijske navode po kojima planira nametnuti izmjene Ustava FBiH koje bi pri imenovanju Vlade FBiH uključivalo dvotrećinsku većinu u klubovima naroda i dodatno dvotrećinsku većinu u jednom od tri kantona.

SDA se snažno protivi takvom i bilo kojem drugom nametnutom rješenju koje poništava većinsku volju birača, trajno osigurava dominaciju HDZ-u i vodi ka definitivnoj etničkoj segregaciji.

Na taj način bi se u potpunosti obesmislili demokratija i izbori, a bošnjačkom narodu bi bio namijenjen aprthejd u kojem bi o njihovim prestavnicima u vlasti odlučivao dio glasačkog tijela HDZ-a. HDZ bi praktično postao ustavna kategorija i uvijek bi bio u poziciji da odlučuje koje bošnjačke i probosanske stranke će činiti vlast s njima, u zavisnosti od ustupaka koje im isporuče.

S obzirom  na to da u entitetu RS vladaju isključivo politički predstavnici srpskog naroda, te da bi ovakvim nametnutim rješenjem Federacijom BiH vladao HDZ, Visoki predstavnik bi na taj način u život pretvorio tezu Milorada Dodika da će „Srbi i Hrvati odlučivati ko će od muslimana biti u vlasti“.

Ukoliko posegne za ovim ili sličnim rješenjima, postat će očigledno da Visoki predstavnik i pojedini ambasadori nastoje bošnjačku većinu u FBiH i državi BiH svesti na nivo nacionalne manjine kojom će upravljati stranke sa srpskim i hrvatskim predznakom, odnosno Beograd i Zagreb.

Umjesto najava o nametanju izmjena Ustava, od Visokog predstavnika i predstavnika međunarodne zajednice očekujemo da pozovu na politički dijalog i dogovor aktera koji su dobili povjerenje birača, u skladu sa trenutnim ustavnim rješenjem.

2. Kolegij SDA smatra začuđujućim odnos stranaka Trojke, koje u želji da ih Visoki predstavnik i pojedini ambasadori mimo Ustava i volje birača pod svaku cijenu oktroiraju u vlast, zagovaraju i podržavaju nametnuta rješenja kojima bi se trajno zacementirala pozicija HDZ-a i s vremenom obesmislilo postojanje multietničkih građanskih stranaka.Vlastitom voljom bi pristali na sve što su decenijama ostrašćeno kritikovali – na „nacionalne torove“ i prestanak borbe za građansku državu BiH.

Trojka svakodnevno obmanjuje javnost da je sav problem u tome što se „SDA grčevito bori da ostane u vlasti“. Istina je obrnuta, SDA se bori za poštivanje Ustava FBiH i poštivanje volje birača, a upravo se Trojka grčevito bori za vlast i jačanje pozicije HDZ-a, želeći da pogazi ustavna rješenja.

SDA je spremna podržati hitno usvajanje amandmana na Ustav FBiH koje će omogućiti da se Vlada FBiH izabere implementacijom volje većine u Parlamentu FBiH, bez obzira što bi to u ovom ciklusu siguno vodilo formiranju nove strukture Vlade FBiH bez SDA.

3. Kolegij SDA poziva predstavnike svih političkih stranaka iz probosanskog bloka, mimo Trojke, da se odlučno suprotstave namjeri Visokog predstavnika da nameće nove izmjene Ustava FBiH. Bjelodano je jasno da je isključivi cilj novih rješenja pokušaj da se trajno ojača pozicija HDZ-a. Podrškom strankama Trojke u servilnom odnosu prema HDZ-u, Visokom predstavniku i pojedinim ambasadorima daje se vjetar u jedra i ohrabruje ih se u namjeri da podijele i na duge staze oslabe probosanski politički faktor. Bez ostalih probosanskih stranaka Trojka i HDZ nemaju većinu u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i time se izbija glavni adut onima koji bi da Federaciju trajno predaju u ruke HDZ-u.