1. Glavni odbor SDA smatra da su stranke tzv. „Trojke“ dosadašnjim ustupcima prema SNSD-u i HDZ-u BiH ozbiljno oslabile poziciju probosanskih snaga, te da bi eventualni novi ustupci, o kojima se već pregovara i koji se odnose na Izborni zakon, Ustavni sud BiH, državnu imovinu i Centralnu izbornu komisiju BiH, bespovratno naštetili interesima države Bosne i Hercegovine.

Pri rješavanju tih pitanja postoje „crvene linije“ ispod kojih nijedna probosanska stranka ne smije ići, a to su, prije svega, presude Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH.

Neprihvatljivo je donošenje bilo kakvog zakona kojim bi se uređivao rad Ustavnog suda BiH, s obzirom da je to pitanje riješeno direktno Ustavom BiH. Također je neprihvatljivo da u radu Ustavnog suda BiH ne učestvuju sudije koje bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava. Sam pristanak i na razgovore o ovim temama i formiranje radnih grupa predstavlja ugrožavanje interesa države Bosne i Hercegovine.

2. Glavni odbor SDA najoštrije osuđuje blokade i obustave saobraćaja na entitetskoj liniji koje već sedmicama organizuju vlasti entiteta RS. Ovim činom ne samo da se podižu međuetničke tenzije i narušava sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini već se i direktno krši Dejtonski mirovni sporazum, odnosno Ustav Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da entiteti ne smiju ometati punu slobodu kretanja u cijeloj Bosni i Hercegovini. Pozivamo EUFOR da reaguje u skladu sa mandatom propisanim Dejtonskim mirovnim sporazumomom. Ograničavanje kretanja je krivično djelo propisano Krivičnim zakonom BiH, te pozivamo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da procesuira sve odgovorne za taj protivustavni i nezakoniti čin.

3. Glavni odbor SDA osuđuje napade, prijetnje i pritiske na bošnjačke povratnike u entitetu RS, koji su eskalirali u posljednjim mjesecima.

Pozdravljamo namjeru Visokog predstavnika Christiana Schmidta da se angažuje po pitanju rješavanja ovog problema, što je najavio u odgovoru na dopis predsjednice Glavnog odbora SDA od 2. septembra 2023. godine.

Visoki predstavnik bi u skladu sa svojim mandatom i ovlastima trebao osigurati provođenje Ustava entiteta RS donošenjem odgovarajuće odluke kojom će se omogućiti povećanje broja Bošnjaka i Hrvata u policijskim strukturama entiteta RS, kao i da u sredinama u kojima je broj povratnika značajniji, na rukovodećim pozicijima u lokalnim policijskim strukturama budu pripadnici bošnjačkog i(li) hrvatskog naroda.

4. Glavni odbor SDA ocjenjuje da je rezultat rada nametnute Vlade Federacije BiH u prva četiri mjeseca mandata veoma loš.

Uprkos činjenici da im je prethodna vlada ostavila pune budžete, fondove, javna preduzeća sa pozitivnim poslovnim rezultatima i spreman niz reformskih zakonskih rješenja, nametnuta Vlada nije iskoristila ogroman potencijal tih činjenica, nego je skoro isključivo bila i ostala posvećena imenovanjima vlastitih kadrova, nerijetko potpuno nestručnih pa čak i onih kadrova koji su u sukobu interesa.

5. Glavni odbor SDA poziva Vladu FBiH i rukovodstva oba doma Parlamenta FBiH da hitno u parlamentarnu proceduru vrate set fiskalnih zakona i Zakon o minimalnoj plaći koje je pripremila prethodna Vlada, a kojima je predviđeno smanjenje doprinosa i povećanje plaća.

Usvajanje ovih zakonskih rješenja ključno je za nastavak ekonomskog razvoja FBiH i poboljšanja statusa radnika i povećanje njihovih primanja. Tražimo da se ubrzaju i izmjene zakona kojima se predviđaju rigoroznije sankcije za porodično i nasilje nad ženama, te da se pristupi hitnom rebalansu federalnog budžeta kako bi se osigurala sredstva za liječenje najugroženijih onkoloških pacijenata.

6. Glavni odbor SDA podržava zahtjeve za povećanje sredstava u državnom budžetu za opremanje i modernizaciju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji su u skladu sa rastom javnih prihoda.

Trenutna finansijska situacija u zemlji omogućava izdvajanje značajnijih sredstava za te namjene, a u konačnici bi se trebalo težiti da se za opremanje i funkcionisanje Oružanih snaga BiH stalno, u skladu sa standardima NATO-a, izdvaja 2% godišnjeg BDP-a.

S obzirom na konstantno naoružavanje susjednih zemalja, čime se narušava balans na koji su se Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska obavezale potpisivanjem Aneksa 1-B Dejtonskog mirovnog sporazuma, jačanje Oružanih snaga BiH se nameće kao imperativ.

7. Glavni odbor SDA usvojio je Prijedlog Programske deklaracije 8. Kongresa Stranke demokratske akcije.

8. Glavni odbor SDA usvojio je Prijedlog Statuta Stranke demokratske akcije.