Stranka demokratske akcije (SDA) upozorava vlast entiteta RS na pogubnost izgradnje sistema „Gornji horizonti“ po cjelokupan ekosistem južnog dijela Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Hrvatske.

Vještačko preusmjeravanje voda u akumulaciju Bilećkog jezera zarad povećanja produktivnosti Hidroelektrana na Trebišnjici, prema upozorenjima stručnjaka, imat će fatalne posljedice, po zdravlje ljudi, floru i faunu, ali i održivost osnovnih uvjeta za život na ovim prostorima.

SDA će zadužiti svoje kadrove u Vijeću ministara BiH i klubove zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH i Parlamentu FBiH da poduzmu sve neophodne korake kako bi se zaustavile dalje aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

Podsjećamo da je predsjednik SDA Bakir Izetbegović još 2012. godine u svojstvu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH osporio ranije potpisani sporazum između entiteta RS i Republike Hrvatske o izgradnji Hidroelektrane Dubrovnik 2, te da je nakon upozorenja stručne zajednice od realizacije projekta odustala i Republika Hrvatska.

Izgradnja sistema „Gornji horizonti“ u suprotnosti je sa međunarodnim konvencijama čiji je potpisnik i Bosna i Hercegovina, poput Konvencije o svjetskoj baštini i ESPOO konvencije, koje, između ostalog, obavezuju na pribavljanje saglasnosti susjednih država za realizaciju projekata koji mogu imati negativan utjecaj na okoliš te države. Nastavak izgradnje Hidroelektrane „Dabar“ i cjelokupnog sistema „Gornji horizonti“ bi samim tim predstavljao i kršenje obavezujućih međunarodnih sporazuma, što bi sa sobom nosilo i ozbiljne posljedice.