Pružamo punu podršku Javnom servisu Bosne i Hercegovine, kao instituciji od izuzetnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu. Podržavamo i opravdane zahtjeve zaposlenika Javnog servisa.

Činjenica je da su predstavnici SDA u institucijama Bosne i Hercegovine uvijek bili podrška Bosanskohercegovačkoj televiziji, a da je problem u vezi s finansiranjem uvijek bio produkovan od drugih političkih aktera, naročito od onih iz manjeg bh. entiteta.

Trenutna finansijska kriza Javnog servisa mora biti urgentno riješena, zbog čega pozivamo Vijeće ministara da na svoj dnevni red hitno stavi razmatranje aktuelne situacije u vezi sa finansiranjem Javnog servisa.

Također, pozivamo institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da pomognu Javnom servisu BiH kako bi njegovo funkcionisanje kao i egzistencija zaposlenika bili neupitni, jer se radi o prvorazrednom državnom interesu.