Kaže da je prijedlog HDZ-a u pogledu izbora članova Predsjedništva izigravanje ključne međunarodne obaveze BiH, a to je implementacija odluka Evropskog suda za ljudska prava.

"Predložili su da se sadašnje imenice Bošnjak, Srbin, Hrvat zamijene pridjevima bošnjački, hrvatski i srpski i kako oni tumače za te pozicije bi se mogli kandidirati svi. To je stvaranje jedne nove diskriminacije koja bi vjerovatno bila predmetom nekog novog procesa pred domaćim ili međunarodnim sudovima."

Pojašnjava da su u Federaciji predložili tri izborna područja.

"Izborno područje A bi sačinjavale opštine u kojima Bošnjaci imaju 2/3 stanovništva prema posljednjem popisu. B područje bi sačinjavale opštine u kojima Hrvati imaju 2/3 i C područje bi bile ostale opštine. Problematičan je i sam taj popis na koji se oni pozivaju iz 2013. godine. To je ustvari dodatna diskriminacija i stvaranje novih etničkih podjela u BiH i mi svakako nećemo moći podržati takav model. Za člana Predsjedništva bi imali jedan listić na kojem bi bile dvije liste - jedna za bošnjačkog i druga za hrvatskog člana Predsjedništva. On bi svaki građanin FBiH mogao glasati za jednog kandidata na jednoj ili drugoj listi na tom listiću. Za bošnjačkog člana Predsjedništva bio bi izabran onaj kandidat sa bošnjačke liste koji je dobio najviše glasova, s tim da taj broj glasova mora odražavati i većinu u izbornom području A i C kada se saberu. A hrvatski član Predsjedništva bio onaj sa najviše glasova na hrvatskoj listi, s tim da njegov broj glasova mora biti većinski iz izbornih područja Bi C. To je dodatna diskriminacija i mi to ne može podržati."

Mahmutović ističe da je to samo guranje u dalje podjele.

"SDA nema zvaničan prijedlog izmjena izbornog zakona ni Ustava. Mi imamo samo principe za izmjene izbornog zakonodavstva. Nijedna opoziciona partija do sada nije uputila nijedan zvaničan prijedlog, ništa nisu učinili u tom smislu. Rješenja moraju ići u pravcu ravnopravne implementacije svih odluka Evropskog suda za ljudska prava. Ono od čega nećemo odustati je eliminacija asimetričnih rješenja u FBiH, RS-u i na državnom nivou. Posebno kada je u pitanju Dom naroda. Posljednje blokade koje je proizveo HDZ su učinile potpuno besmislenim izbore u Federaciji. Mi to više trpiti ne možemo i ne možemo dozvoliti da se održe mehanizmi koje sada  imamo."

Navodi da se pitanje popune Doma naroda uglavnom veže za odluku u predmetu Ljubić Ustavnog suda BiH.

"Ustavni sud je sam implementirao tu svoju odluku brišući određene odredbe izbornog zakona. Važno je da Ustav Federacije kaže da će u Dom naroda federalnog Parlamenta ući jedan Bošnjak, Srbin i Hrvat iz svakog kantona gdje je izabran."

O prijedlogu DF-a Mahmutović kaže da je za SDA prihvatljivo sve što implementira odluke Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH.

"Nema veze od koga dolazi, nama je prihvatljivo ukoliko podržava ove principe. Pitanje implementacije odluka Evropskog suda za ljudska prava je pitanje koje mi moramo riješiti. Borba za eliminaciju diskriminacija u BiH traje od samog zvaršetka rata, odnosno od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U 21. vijeku nema mjesta za diskriminacije po bilo kojem osnovu u BiH. Nadam se da će to svi shvatiti. Želim da istaknem da SDA ne pregovara više sa HDZ-om."

Za kraj ističe da je siguran da će izbori biti održani, te da prijetnje nikada nikome ništa dobro nisu donijele. 

 

federalna.ba