Kandidati Stranke demokratske akcije Tuzla i aktivisti su se u centru grada družili sa građanima.

Promotivni štand će i narednih dana biti postavljen u gradu kako bi Tuzlanke i Tuzlaci imali priliku za neposredan razgovor sa kandidatima SDA, za davanje prijedloga i sugestija koje će pomoći u kreiranju programa SDA u narednom periodu.

Sve što je dobro za građane Tuzle i državu Bosnu i Hercegovinu, dobro je i za SDA !

Kandidati SDA iz Gradskog odbora Tuzla su:

Za Parlamentarnu skupštinu BiH prof.dr. Zijad Džafić,doktor ekonomskih nauka (4) ;

Za Parlament FBiH : Salko Zildžić, diplomirani profesor sporta (3), Alma Fejzić,diplomirani pravnik (6), doc.dr.Salko Bukvarević (8), Amila Bećirović, specijalista porodične medicine, ljekar savjetnik u Zavodu zdravstvenog osiguranja TK (11) ;

Za Skupštinu TK : magistar medicinskih nauka Zumra Begić (2), Srđan Mićanović, diplomirani inženjer tehnologije (15), Emir Razić, saobraćajni tehničar (22), Sadika Prohić, bachelor pedagogije-psihologije (23), Beriz Sakić, bachelor ekonomije i bachelor saobraćaja (32), Lejla Kaplan, diplomirani pravnik (36) i Sanita Bajramović, profesor razredne nastave (38).