Seminar pod nazivom „Žene na izborima u BiH” koji je implementiran uz podršku Vlade Švedske, u koordinaciji UNDP I UN Women, održan je u Sarajevu 06. i  07. maja 2021. godine.

Pisma podrške uputili su  David Saunders, predstavnik UN Women i Sukhroba Khoshmukhamedova, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP.

Ispred SDA seminaru su prisustvovali  Kenela Zuko, predsjednica organizacije Žene SDA, Mumbera Berberović,  predsjednica GO Žene SDA Mostar i Admir Mulaosmanović, član Predsjedništva SDA.

Na seminaru su se proučavale strategije usmjerene na mobilizaciju biračica ( izlaznost biračica) i strategije utjecaja na stranačke politike i incijative.Također je realizovana i jedna od sesija na temu stvaranja kapaciteta za politički rad među ženama u stranci i privlačenja novih članica.

Organizacija Žene SDA će imati mogućnost da nastavi rad kroz pojedinačne konsultacije sa ciljem izrade konkretne politike ravnopravnosti spolova.