Povodom dopisa Tužilaštva Bosne i Hercegovine Interresornoj radnoj za pripremu prijedloga izmjene i dopune Izbornog zakona BiH, Klub zastupnika SDA postavlja pitanje skreće pažnju na činjenicu da komisije i radna tijela Parlamentarne skupštine BiH nisu još uvijek formirane.
Radna tijela i komisije Parlamentarne skupštine BiH, uključujući i Interresornu grupu za Izborni zakon, nisu izabrane u novom sazivu zbog blokada i opstrukcija koje provode klub SNSD i tzv. «Srpski klub», koji odbijaju dolaziti na sjednice parlamenta i dostaviti imena kandidata za novi saziv radnih tijela i komisija.
Zbog navedenih blokada, onemogućeno je ne samo izvršenje presuda Ustavnog suda BiH, već i presude u slučaju Sejdić-Finci,  kao i svih drugih pitanja, čime se nanosi enormna finansijska i druga šteta državi BiH, te je bilo krajnje vrijeme da pravosudni organi reaguju u vezi s ovime.
U vezi s informacijom Tužilaštva BiH upućenom prema neformiranoj Interresornoj grupi, da je pokrenuta istraga protiv NN lica zbog neizvršavanja presude Ustavnog suda, skrećemo pažnju da nije riječ ni o kakvim NN licima, već o parlamentarcima SNSD i drugih stranaka, s imenom i prezimenom.
Mi od samog početka ove blokade, podsjećamo da Krivični zakon BiH propisuje krivično djelo uzrokovano nečinjenjem, u što se potpuno uklapa ova blokada rada Parlamenta uzrokovana nedolaskom zastupnika na sjednice, te smatramo da je sada odgovornost na Tužilaštvu BiH da poduzme zakonske mjere i doprinese deblokadi i Interresorne grupe i cjelokupnog rada Parlamenta.