SDA upozorava da se prije bilo kakvih izmjena regulacionog plana i gradnje na Marijin Dvoru u Sarajevu moraju konsultirati sve relevantne institucije i eksperti, a posebno arhitekti od ugleda.

Regulacioni planovi i urbanizam grada ne smije biti podređen isključivo željama investitora, jer to neminovno vodi pretjerivanju u gustoći i gabaritima gradnje, sa teškim posljedicama po kvalitet života stanovnika.

Takvih primjera svojevrsnog urbicida, nažalost, već imamo u Sarajevu, poput zgrade “Papagajka”, naselja  Ciglane 2  i  Tibra   na Ilidži.

Takvoj praksi mora se stati u kraj, a jedini način za to je da se svi procesi vode isključivo po uzusima struke.