SDA pozdravlja principe nove metodologije proširenja Evropske unije, koja ima za cilj očuvanje kredibilne perspektive širenja Evropske unije, što uključuje i Bosnu i Hercegovinu.

Očekujemo da će nova metodologija Evropske komisije, kroz osiguranje većeg stepena predvidljivosti procesa, osigurati novu dinamiku u evropskom putu Bosne i Hercegovine.

Posebno pozdravljamo uvođenje principa strožijeg kažnjavanja zastoja i blokada na evropskom putu, što treba da utvrdi veću odgovornost političkih aktera.

S obzirom da je funkcionalnost demokratskih institucija ključni preduslov nastavka evropskog puta, pozivamo da se hitno dovrši proces formiranja  Vlade FBiH. Nastavak evropskog puta, kao volje apsolutne većine građana, mora biti iznad bilo kakvih partikularnih političkih interesa.