Nabavka respiratora, za kojima u vrijeme pandemije koronavirusa vlada enormna potražnja na svjetskom tržištu, predstavlja vitalnu potrebu medicinskog sistema u Federaciji BiH.

Unatoč tome sve nabavke koje se finansiraju javnim novcem moraju biti javne, moraju se poštovati zakonske procedure i pratiti princip transparentnosti.

Stranka demokratske akcije očekuje ubrzano provođenje istrage po pitanju nabavke stotinu respiratora.

Zahtijevamo od Vlade Federacije BiH da u što hitnijem roku uredbom ili drugom vrstom propisa definiše ubrzan i transparentan proces nabavki tokom trajanja stanja prirodne nesreće, kako bi se izbjeglo ponavljanje situacija koje dovode u pitanje povjerenje javnosti u institucije.