Delegacije Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine i Bošnjačke stranke Crne Gore (BS), predvođene predsjednicima Bakirom Izetbegovićem i Ervinom Ibrahimovićem, danas su u Podgorici razgovarale o intenziviranju saradnje dviju stranaka i jačanju veza među Bošnjacima.
 
SDA i BS, koji većinski artikuliraju političku volju Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, pri čvrstom su stavu da je političku, ekonomsku, obrazovnu i kulturnu saradnju nužno, prije svega, razvijati putem institucija dviju država, te kroz djelovanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca i bošnjačkih institucija kulture.
 
Ocijenjeno je da je potrebno intenzivirati saradnju Bošnjaka u svim državama regije, uz jasno poštivanje državnih granica, te uvažavajući specifičnosti koje se odnose na brojnost, ukupni položaj i stepen ostvarenih prava bošnjačkog naroda u svakoj od država.
 
Sagovornici su postogli punu saglasnost da je za sve Bošnjake u regiji evropski i NATO put država u kojima žive jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta uz uvjerenje da je usvajanje visokih evropskih standarda u svim oblastima važno za sve gradjane a posebno za manjine, podvlačeći da su Bošnjaci manje brojni narod ili nacionalna manjina u svim državama regije osim Bosne i Hercegovine. Zato je interes Bošnjaka u jačanju vladavine prava u državama u kojima žive Bošnjaci te regionalnoj stabilnosti i saradnji medju državama. 
 
Tokom razgovora je istaknuto da se politička volja Bošnjaka mora reflektovati u institucijama vlasti, te da se većinski politički predstavnici bošnjačkog naroda ne bi smjeli zaobilaziti, što je trenutno slučaj u obje države. Iskazano je opredjeljnje da se intenzivira komunikacija dviju stranaka o svim važnim nacionalnim i regionalnim pitanjima.
 
SDA i BS su osudile sistematsko negiranje genocida u Srebrenici i veličanje njegovih počinilaca. Istaknuta je neophodnost usvajanja Rezolucije o Srebrenici od strane Generalne skupštine UN, kao važnog koraka u pravcu suočavanja sa prošlošću na bazi činjenica utvrđenih u sudskim postupcima pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju te još jednom podvučena činjenica da odgovornost za genocid ne može biti pripisana narodu u cjelini.
 
Naglašeno je da se od Crne Gore očekuje da podrži usvajanje Rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama kao jedini ispravan stav i logičan slijed nakon što je Skupština Crne Gore 2021. godine dvotrećinskom većinom usvojila Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.
 
Na sastanku je ragovarano i o ekonomskoj i kulturnoj saradnji lokalnih zajednica u Crnoj Gori u kojima Bošnjaci imaju većinu sa gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini. 
 
Kao rezultat današnjih razgovora, SDA se obavezala da će pokrenuti inicijativu da se otvori konzulat Bosne i Hercegovine u Rožajama, što bi bio treći konzultat u regiji nakon Novog Pazara i Rijeke.
 
Zajednički je zaključak da je potrebno osnažiti političku, kulturnu i svaku drugu saradnju izmedju dvije političke partije kao i da BS i SDA, kao značajni politički faktori u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, treba da budu most za jačanje tradicionalno dobre saradnje izmedju dvije države.

 

Uz predsjednika Izetbegovića u delegaciji SDA su bili predsjednik Glavnog odbora Safet Softić, potpredsjednik Haris Zahiragić i generalni sekretar Halid Genjac.