SDA HNK: 40 posto žena na listama od ukupnog broja kandidata

Kandidatkinje Asocijacije Žena Stranke demokratske akcije (SDA) Hercegovačko neretvanskog kantona (HNK), za sve nivoe vlasti, predstavljene su danas na konferenciji za novinare u Centru u kulturu Grada Mostara.

Predsjednica Asocijacije žena SDA HNK-a i kandidatkinja za Skupštinu HNK-a Alisa Hajdarović je rekla kako je SDA ozbiljna, vodeća politička partija, koja vodi računa o svim segmentima društva.

Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije na listama za Opće izbore ima 56 kandidata, od čega su 23 žene, što čini 40 % od ukupnog broja kandidata na listama. U kantonu, Asocijacija žena SDA kontinuirano i dosljedno provodi razne aktivnosti. Podržali smo Usvajanje zakona o porodici sa djecom a naše članice dale su podršku Inicijativi za izjednačavanje prava porodilja. U narednom periodu zalagat ćemo se za ravnopravnu rodnu zastupljenost na upravljačkim mjestima uz poštivanje Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, za uravnoteženo učešće žena i muškaraca u procesima odlučivanja, Insistirati na obaveznoj jednakopravnosti žena u pristupu obrazovnom sistemu, tražiti način za organizovanje programe obuke za žene s ciljem osposobljavanja za traženje, izbor i dobivanje adekvatnog zaposlenja, uključujući prekvalifikaciju i samozapošljavanje te pokretanje i razvoj poduzeništva, Insistirati na povećanju broja programa finansiranja ženskog poduzetništva, te inicirati formiranje mreže udruženja žena koja se u programu svoga rada bave poboljšanjem položaja žena u ruralnim područjima istakla je Hajdarović.

Ona je dodala kako je Asocijacija žena SDA, od svog osnivanja do danas, izrasla u jaku, organizovanu, respektabilnu organizaciju unutar stranke.

Svjesni svoje društvene i političke odgovornosti kao najjače i najbrojnije političke organizacije Bošnjaka u BiH, Asocijacija žena SDA će se dosljedno boriti za ostvarenje i promociju interesa svih žena na čitavom prostoru BiH. Ono na što smo posebno ponosni i što ističemo jeste da je ove godine u aprilu Asocijacija žena SDA primljena u članstvo organizacije žena Evropskih narodnih stranaka rekla je Hajdarović te pozvala sve gra?ane HNK da iskoriste svoje pravo, da 07.10. iza?u na izbore i podrže kandidata SDA za člana Predsjedništva.

Podržite kandidate Stranke demokratske akcije, a unutar tih lista i kandidatkinje Asocijacije žena. Mi imamo ideju, viziju, strategiju. Mi smo tim koji ne zna izdati rekla je ona te izlaganje završila uz izrekuMargaret Thatcher: U politici ako hoćeš nešto da se kaže, pitaj muškarca. Ako hoćeš da se nešto uradi, pitaj ženu.

Kandidatkinja SDA za Skupštinu HNK-a dr. Nermana Bubalo je rekla kako dolazi iz realnog sektora, sektora zdravstva o kojem je i govorila na konferenciji za novinare.

Ljekari su dio jednog ogromnog, pomalo inertnog, zdravstvenog sistema koji zahtjeva jedan ozbiljan pristup i rad da bi se izvršila njegova reforma. Me?utim i u takvom sistemu smo uspjeli da uradimo ponešto. Finansijskim planom Zavod zdravstvenog osiguranja (ZZO) za 2018. godinu obezbje?ena su sredstva jednokratnim transferom u iznosu od 2 miliona i 200.000 KM zdravstvenim ustanovama za poboljšanje kvalitetne zdravstvene zaštite. Vlada HNK-a je usvojila sporazum o zajmu izme?u Saudijskog fonda za razvoj BiH za projekat i obnova odre?enog broja bolnica u BiH. Donošenjem ove odluke stvara se osnov za potpisivanje posebnog podugovora o zajmu za ovaj projekat izme?u Federacije BiH i HNK u iznosu od 32 miliona maraka rekla je dr. Bubalo.

Istakla je kako su reforme težak i dugotrajan proces u kome moramo svi učestvovati u cilju poboljšanja našeg zdravstvenog sistema.

To mogu samo obrazovani, kompetentni ljudi od struke. Novaca za zdravstvo ima, samo ih treba pravilno i po potrebama raspodjeliti. Shodno tome ciljevi u budućnosti su nam reforme finansiranja, da pojačamo aktivnosti u ravnomjernom razvoju zdravstvenih ustanova, obezbjediti zdravstvenu zaštitu povratnicima u Istočnu Hercegovinu, povećati nivo saradnje sa ostalim centrima u područiju zdravstva, povećati broj implementiranih projekata koji omogućavaju dodatno opremanje najsavremenijim ure?ajima radi povećanja nivoa kvalitete pruženih zdravstvenih usluga, obezbjediti ravnopravan pristup zdravstvenim uslugama svim gra?anima te smanjiti liste čekanja i proširiti prava pacijenata slabijeg imovinskog stanja i penzionera rekla je kandidatkinja SDA za Skupštinu HNK-A dr. Nermana Bubalo.

Kandidatkinja SDA za predstavnički dom Parlmaneta FBiH Majra Dautbegović ovom prilikom je podsjetila na tri ključna izvora koji čine podršku stalnog razvoja a to su znanje, energija i materija.

Sintezom ova tri izvora nastaje osnova za opstanak, rast i razvoj svakog društva, vidljiv u stalnom razvoju privrede, pa tako i oblasti energetike. Taj razvoj mora biti kontroliran i uskla?en sa prirodnim načelima i prirodnim zakonima. U protivnom, rezultira neželjenom stihijom u vidu ekoloških katastrofa i socijalnih dešavanja. Cilj SDA je jasno definisan u izbornoj platformi a to je energetski nezavisna, sigurna i samoodrživa BiH sa zakonski potpuno ure?enim sektorom energetike i rudarstva, sa svim osiguranim pretpostavkama za izgradnju energetskih objekata i druge infrastrukture. BiH se kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju obvezala upravo u smjeru daljnjeg razvoja ove grane privrede bazirane na obnovljivim izvorima energije, što je jedan od osnovnih postulata EU rekla je Dautbegović.

Dodala je kako HNK-a raspolaže velikim potencijalima za ovakav razvoj energetskog sektora, posebno hidropotencijalom, vjetropotencijalom i velikim brojem sunčanih dana.

Veliki projekti koji su u proteklom periodu započeti su projekat za podršku očuvanja životne sredine i energetsku efikasnost, vjetroelektrana Podveležje u vrijednosti oko 160 miliona KM što ujedno predstavlja najveću poslijeratnu investiciju na ovim prostorima. Stvoreni su svi preduslovi za iskorištavanje ovog vida izvora energije na još nekoliko eksplatacionih polja na području HNK-a. Pristupilo se realizaciji većeg broja projekata mini hidroelektrana na tokovima Neretvice, Ljute i drugih manjih rijeka te je pušteno u rad na desetine solarnih elektrana u HNK-a rekla je on ate dodala kako će SDA i u narednom periodu snažno podsticati proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Kandidatkinja SDA za Parlamentarnu Skupštinu BiH Iza Pilav govorila jeonegativnim trendovima na tržištu rada, posebno kada su u pitanju mladi ljudi.

Nemamo vremena za čekanje i potrebna je hitna reakcija i brzo djelovanje. Jedan od koraka za spas trebamo tražiti u procesu dualnog obrazovanja a njegovo uvo?enje proizilazi iz potrebe da se obrazovni sistem prilagodi potrebama privrede. Mladi ljudi se susreću sa teškoćama prilikom prvog zaposlenja upravo zbog izostanka radnog iskustva rekla je Pilav.

Ona je dodala kako učenicima u srednjim stručnim, tehničkim školama uvo?enjem dualnog obrazovanja bi omogućili poha?anje dijela teoretske nastave u školi a drugi dio u preduzećima gdje bi stjecali praktična znanja i za to imali odgovarajuću novčanu naknadu.

Korist za društvo ogledao bi se u tome što se radna snaga obrazuje potpuno u skladu sa potrebama privrede, pa bi samim tim i nezaposlenost bila manja. Statistika pokazuje da je u zemljama gdje je zaživjelo dualno obrazovanje stopa nezaposlenosti manja od 10%, dok je u BiH puno veća. Ključnu ulogu pri smanjivanju nezaposlenosti ima upravo obrazovanje rekla je Pilav.

Govoreći o realizovanim projektima u ovom mandatu, Pilav je rekla kako je finansiran ili barem finansijski potpomognut veliki broj naučnih, kuluturnih, sportskih i svih drugih manifestacija u HNK-a.

Posebno bih izdvojila manifestaciju Mostarsko ljeto koje je ove godine dozivjelo puni procvat. Preko dvadeset školskih objekata je energetski utopljeno, što je investicija preko 10 miliona eura. Dodjeljeno je oko 1650 stipendija učenicima i studentima. Procentualno gledajući u pore?enju sa 2014. godinom izdvajanja za stipendije povećana su za 30%, sa 1.400.000 KM na 2.000.000 KM. Potpisani su kolektivni ugovori sa osnovnim i srednjim školama te je pokrenuto preko 60 različitih projekata rekla je ona te izdvojila projekat novoizgra?enog objekta škole u Kočinama u koji je uloženo više od 5 miliona KM, rekonstruirane su i utopljene škole na Domanovićima općina Čapljina, IV O.Š. u Mostaru, Osnovna i srednja škola u Jablanici, OŠ Alija Isaković u Prozoru te srednja škola u Konjicu i druge.