U ponedjeljak 07.02.2022. godine u Centrali SDA,  predsjednica  organizacije Žene SDA Kenela Zuko održala je radni  sastanak  sa predstavnicima Misije OSCE-a u BiH.

Sastanku su ispred Misije  prisustvovale Lejla  Mamut i Maja Milavić i članica organizacije Žene SDA Amra Sudžuka.

Na sastanku je  između ostalog  razgovarano o rezultatima dosadašnje saradnje i  unaprijeđenju rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini, kao  i nastavku saradnje Misije OSCE-a sa Strankom demokratske  akcije i  organizacijom  Žene SDA.