Prema posljednim istraživanjima World Democratic Index-a, Kraljevina Norveška se trenutno nalazi na prvom mjestu u svijetu po ostvarenju demokratskih principa, poštivanja ljudskih prava, te povjerenja građana u državne institucije. Na poziv National Democratic Institute (NDI) prof. dr. sc. Sedad Dedić je u posjeti Norveškom parlamentu, gdje prisustvuje i prezentacijama Norveškog pravnog i političkog sistema.

U razgovoru za Intelektualno.com prof. dr. sc. Sedad Dedić naglasio je da je upoznavanje i promocija uspješnog norveškog pristupa i metodologije u pravnom sistemu, izuzetno važna kako za politički sistem u Bosni i Hercegovini, tako i za kreiranje javnog mišljenja u državi. U javnom diskursu, smatra Dedić, treba da se promovira važnost principa, pravne države, etike koja bi trebala biti vodič za političke aktere i građane, te glasače koji na osnovu gajenja ovih vrijednosti treba da pruže podršku ili uskrate istu političkim akterima. Dedić je istakao i primjer bosanskohercegovačke ambasade u Norveškoj kao dobar primjer aktivnog učešća.

Ambasador Bosne i Hercegovine u Kraljevini Norveškoj Nedim Makarević kaže da država mora podržavati ovakve i slične aktivnosti, jer je ovo način na koji se lobira za zemlju, te da je potrebno biti u direktnoj vezi sa zemljama domaćina i pratiti programe i projekte koji se nude od vladinog i nevladinog sektora. Makarević je istakao i zadovoljstvo što je profesor sa Pravnog fakulteta u Zenici, Sedad Dedić, uzeo aktivno učešće u ovom projektu. Ambasada BiH u Norveškoj je i u prošlosti bila u kontaktu sa političkim strankama, nevladinim sektorom, koji su organizirali slične manifestacije.