Premijer BiH dr. Denis Zvizdić, sudjelovao je danas u Sarajevu na otvaranju Međunarodne poslovne konferencije Kantona Sarajevo 2018. a u svom obraćanju govorio je o ekonomskim trendovima u BiH.

U tom smislu se kratko osvrnuo na rezulatate rada Vijeća ministara BiH u proteklom mandatu, koji su, po njegovoj ocjeni, bili više nego solidni.

“BDP je u 2017. godini  iznosio, za nas do sada rekordnih, 31 milijardu i 332 miliona KM. Stopa rasta industrijske proizvodnje u 2017. godini iznosila je 3,1 posto, dok je stopa nezaposlenosti sa 25,4 posto u 2016.godini, smanjila na 20,5 posto na kraju 2017. godine, a prema podacima iz ankete o radnoj snazi u 2018. godini stopa nezaposlenosti je iznosila 18,4% što pokazuje kako se ovaj, za nas veoma važan makroekonomski pokazatelj i dalje popravlja”, kazao je premijer Zvizdić, naglasivši važnu činjenicu da javni dug BiH nije porastao nego se smanjio.

“Javni dug je na kraju 2017. godine iznosio 11,334 milijarde KM što je  smanjenje za oko 750 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu i BiH je i dalje najmanje zadužena država u Evropi – naš dug je manji od 36% GDP-a dok istovremeno imamo najbolju strukturu vanjskog duga”, rekao je Zvozdić, napominjući da većinu kreditnog zaduenja BiH čine dugoročni, vrlo povoljni krediti s najnižom mogućom kamatnom stopom. .

Govoreći o direktnim stranim investicijama, premijer Zvizdić je naveo podatak da su na kraju 2017. godine DSI iznosile 777,7 miliona KM, od kojih se 569,9 miliona KM odnosi na FBiH ( 73,28% ) a ostatak na RS, naglašavajući činjenicu da su najveća ulaganja bila u sektoru proizvodnje ( 34% ).

Govoreći o vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH, premijer Zvizdić je istakao trend snažnog rasta izvoza po čemu je BiH lider u regionu.

“Ukupna vanjskotrgovinska robna razmjena BiH sa svijetom povećana za 14,61 posto, izvoz je povećan za 16,54 posto, uvoz za 13,44 posto, tako da se pokrivenost uvoza izvozom povećala za 2,73 posto, i trenutno iznosi 61,71 posto. Želim istaknuti i činjenicu da je  BiH  najviše izvozila u Njemačku ( 1,61 milijarda KM ), Hrvatsku ( 1,32 milijardi ), Italiju ( 1,21 milijardu ), Srbiju (1,15 milijardi ), Sloveniju 987 miliona ), Austriju ( 908 miliona ) i Tursku 432 miliona KM”, rekao je Zvizdić uz napomenu da je još bolji trend zabilježen u prvoj polovini 2018. godine.

“Trend rasta vanjskotrgovinske razmjene sa svijetom nastavlja se i u 2018 godini: ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene sa svijetom u osam mjeseci 2018 godine iznosio je 20 milijardi i 494 miliona KM. Izvoz je iznosio 7 milijardi i 820 miliona KM što je za 10,4%  više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.   Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 61,7%. Pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama EU, kao glavnim spoljnotrgovinskim partnerom, iznosila je 75,3%,”, kazao je Zvizdić.

Premijer Zvizdić se posebno osvrnuo na sektor turizma koji ima izuzetan potencijal i stopu rasta.

“BiH je prema podacima Svjetske turističke organizacije, zemlja koja je u zadnjih nekoliko godina ostvarivala rast i do 20 posto u oblasti turizma. Ove godine, tačnije u periodu periodu januar – juli 2018. turisti su ostvarili 811.660 posjeta, što je više za 12,2% i 1.690.663 noćenja, što je više za 14,3% u odnosu na isti period 2017. godine.

Ako se u obzir uzmu navedeni podaci, onda s pravom očekujemo još intenzivniji razvoj ove ekonomske grane u BiH. Ono što bih posebno preporučio kao dobru šansu za ulaganja u BiH su sektori energetike, turizma, IT industrije zatim metalne, drvne industrije, kao i poljoprivredne, odnosno prehrambene industrije”, kazao je Zvizdić.