Povodom Međunarodnog dana ljudske solidarnosti, predsjednica organizacije Žene SDA Kenela Zuko, upriličila je posjetu OO Žene SDA  Kotor Varoš, gdje su je dočekali predsjednica RO Žene SDA Bosanska Krajina - Banja Luka, Vernesa Vilić  i predsjednik OO SDA Kotor Varoš, Nedžad Aganbegović.

Na sastanku sa predstavnicama organizacije Žene SDA RO Bosanska Krajina - Banja Luka, predsjednica Zuko dala je  nesebičnu podršku afirmisanju žena u političkom i javnom životu u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Između ostalog,   istaknuto je kao naša najjača snaga naše jedinstvo i naglašeno je da solidarnost predstavlja moralnu obavezu čovjeka, utoliko više što su teške socijalno - ekonomske okolnosti sveprisutna pojava.

Nakon radnog sastanka predsjednica organizacije Žene SDA BiH Kenela Zuko sa članicama organizacije Žene SDA,  posjetila je neke od porodica u tom gradu kako bi se upoznala sa stanjem  u kojem žive.