Mak Kamenica, direktor EPA Projekta i Elma Haverić, ekspert za legislativu i regulativu informisali su predsjedavajućeg Zaimovića o dosadašnjim aktivnostima koje su poduzete s ciljem ispunjavanja zaključaka sa Tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH koja je održana u januaru 2020. godine pod nazivom Ispunjavanje obaveza BiH iz Ugovora o uspostavljanju energetske zajednice – status implementacije u Federacije BiH, a čija realizacija je krucijalno važna za energetski sektor BiH.

Na sastanku se govorilo o definisanju zakonskog okvira za električnu energiju i gas na državnom nivou, zatim novim Zakonima o električnoj energiji, gasu i energiji te izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj efikasnosti Federacije BiH, kao i ostalim pitanjima koja su definisana zaključcima Tematske sjednice Predstavničkog doma. Tom prilikom zaključeno je da će se set reformskih energetskih zakona, usklađenih sa zahtjevima Energetske zajednice naći pred zastupnicima Parlamenta Federacije BiH već ove godine.

Predsjedavajući Zaimović je izrazio apsolutnu podršku radu, te pozvao predstavnike USAID-ovog projekta da se uz već uključeno resorno ministarstvo, nadležne institucije, aktivno koordinira sa Odborom za energetiku, rudarstvo i industiju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Ovo je ujedno i prilika da se pozovu nadležna ministarstva uključujući državne institucije koje su vezane sa donošenje zakonodavnog okvira za oblast elektične energije i gasa na državnom nivou, da učine neohodne korake kako bi se usvojili Zakoni u njihovoj nadležnosti s ciljem usaglašavanja sa zakonodastvom EU.