Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Mirsad Zaimović se sastao sa predstavnicima Fondacije za kinematografiju, Udruženja filmskih radnika u BiH i Obale Art Centar.

Učesnici današnjeg sastanka informirali su predsjedavajućeg Zaimovića o situaciji u kojoj se stvaralaštvo od kulturnog i privrednog interesa nalazi i u tom pravcu se razgovaralo o uvećanom transferu za kinematografiju predviđenim Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu s ciljem razvoja i unapređenja filmskog stvaralaštva, proizvodnje i poduzetništva, a naročito u domenu stvaranja domaćeg sadržaja.

Također, predsjedavajućeg Zaimovića su upoznali o važnosti donošenja Zakon o kinematografiji i audiovizuelnom stvaraštvu Federacije BiH kojim bi se jasnije regulisalo organiziranje i finansiranje kinematografije i audiovizuenog stvaralaštva kao osnovnog dijela savremene kulture i kreiranje ekonomije, poticaj distibucije i prikazivanja audiovizuelnog stvaralaštva te ostalih komplementarnih djelatnosti.

Sastanak je obostrano ocijenjen kao veoma koristan i ovom prilikom učenici su se zahvalili Zaimoviću na podršci i shvatanju važnosti razvoja kinematografije, kako za državu tako i mlade populacije u Bosni u Hercegovini, koji je naglasio da je uvećanje transfera apsolutno opravdano kada uzmemo u obzir uspjeh bosanskohercegovačke kinematografije i potrebe njenog razvoja.

Današnjem sastanku prisustvovali su Emir Hadžihafizbegović ispred Fondacije za kinematografiju, Mirsad Purivatra, direktor SFF-a i predsjednik Udruženja Obala Art Centar i Elma Tataragić, Jovan Marjanović i Ines Tanović ispred Udruženja filmskih radnika u BiH.