Na sastanku se razgovaralo o problemima sa kojima se susreću logoraši u Bosni i Hercegovini, a posebno o problemima sa kojima se susreću preživjeli logoraši povratnici u ovaj entitet. Kao jedan od gorućih problema istaknuta je naplata sudskih troškova od bivših logoraša za procese koje su vodili radi obeštećenja zbog torture koju su proživjeli u logorima, koje su organizovale snage bosanskih Srba. Na ovaj način se žrtve ponovo kažnjavaju nakon što su pretrpjele torture, mučenja u logorima i nakon što sudovi nisu uvažili njihove dokaze i argumentaciju, sada su prinuđeni plaćati sudske troškove.

Potpredsjednik Salkić je izrazio punu podršku Savezu logoraša Bosne i Hercegovine u njihovom radu i pozvao ih da dodatnu pažnju i podršku usmjere prema preživjelim logorašima koji su se vratili u ovaj entitet. Istakao je da je potrebno dodatno raditi na širenju istine o zločinima koji su počinjeni u logorima širom ovog entiteta, te jačati svijest o potrebi memorijalizacije lokacija na kojima su bili logori, kako bi jačala kultura sjećanja. Podsjetio je još jednom na važnost donošenja  zakona o zaštiti žrtava torture na nivou Bosne i Hercegovine. Naglasio je da se obilježavanje važnih datuma, kada su počinjeni zločini nad Bošnjacima u ovom entitetu, trebaju unificirati, kao i to da bi o svakom logoru u Bosni i Hercegovini trebala postojati napisana knjiga.

Nakon sastanka sa predstavnicima logoraša, potpredsjednik Salkić se sastao sa predstavnicima MDD „Merhamet“  Bosne i Hercegovine , sa predsjednikom, Kenanom Vrbanjcem , predsjednikom regionalnog odbora Banja Luka, Jasminom Spahićem, predsjednikom „Merhameta“  Srednjo-bosanskog kantona, Nerzukom Omerdićem.

Posebno je istaknuta potreba pojačane aktivnost „Merhameta“ u ovom dijelu naše domovine, zbog povećanog broja starijih, iznemoglih lica, koja su u stanju socijalne potrebe, a posebno u urbanim dijelovima mjesta povratka.

Potpredsjednik Salkić se zahvalio „Merhametu“ na njihovom radu i podršci koju pružaju povratnicima u bh. entitetu RS. Pozvao je predstavnike „ Merhameta“ da i dalje budu aktivni na prostoru bh. entiteta RS i da izlaze u susret najugroženijim povratnicima.

Istakao je da svi  oni koji imaju mogućnosti trebaju institucionalno i vaninstitucionalno pomagati rad „Merhameta“ Bosne i Hercegovine, posebno zbog činjenice da su unutar ove organizacije smogli snage da prevaziđu sve ranije razlike i zajednički djeluju za dobro najugroženijih kategorija u našem društvu.

„Merhamet“  je jedna od temeljnih organizacija muslimana Bošnjaka u  Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine i na svima nama je obaveza da je očuvamo i ojačamo, te kao takvu ostavimo narednim generacijama, rekao je potpredsjednik Salkić.

KABINET POTPREDSJEDNIKA