Nakon što je ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša prozvao SDA i kazao kako ta stranka želi kontrolu nad procesuiranjem ratnih zločina, reagovao je njegov zamjenik Nezir Pivić koji je kazao da je neprihvatljivo da Grubeša krivicu prebacuje na one koji se najviše zalažu da se sistem pravosuđa koriguje i ostvari punu funkciju.

“Mogu se se složiti sa ministrom Grubešom u dijelu izjave koji se odnosi na potrebu funkcionisanja pravnog sistema koje za posljedicu ima pravnu sigurnost građana i stvara pretpostavke za ekonomski prosperitet. Svojom izjavom, u tom dijelu, ministar Grubeša se složio s većinom mojih stavova koje sam iznosio tokom Strukturiranog dijaloga o pravosuđu i komentarišući pojedinačne predmete poput slučaja Radić te u brojnim drugim prilikama. Međutim, neprihvatljivo je da na jedan izrazito politikantski način ministar Grubeša za ovakvo stanje pravnog sistema i pravosuđa odgovornost prebacuje na one koji se upravo najviše zalažu da se taj sistem koriguje i ostvari svoju funkciju u punom kapacitetu”, kazao je Pivić.

Dodao je da je neprihvatljivo i to da ministar Grubeša odgovornost za neusvajanje Strategije za procesuiranje ratnih zločina prebacuje na one koji se najviše zalažu za njihovo procesuiranje i to na način da Strategija poluči one rezultate kojima će se zadovoljiti pravda i adekvatna satisfakcija žrtava ratnih zločina.

“Također, bez bilo kakve argumentacije ministar Grubeša jedno izuzetno važno i kompleksno pitanje, kao što je procesuiranje ratnih zločina, pokušava imputirati na način da to predstavlja sredstvo za preuzimanje kontrole nad pravosuđem, što je apsurdno te predstavlja svojevrsno priznanje odgovornosti za trenutno stanje u sektoru pravde i pravosuđa na državnom nivou, na čijem je on čelu. Formiranje vlasti jeste osnovni preduslov za dalji progres u svim oblastima, pa tako i u sektoru pravde i pravosuđa, ali se ministar Grubeša, kao i u prethodnom slučaju treba zapitati ko je stvarni krivac za ovakvo stanje, na ovaj način on opet ustvari priznaje odgovornost onih političkih snaga čiji je predstavnik”, zaključio je Pivić za Klix.ba.

KLIX