Održana je konstituirajuća sjednica Glavnog odbora Stranke demokratske akcije, na kojoj su verificirani mandati članova Glavnog odbora izabranih na 8. Kongresu SDA i članova Glavnog odbora po položaju.

Na sjednici je izabrano i 15 članova Glavnog odbora sa liste koju je predložio predsjednik Stranke. Novoizabrani članovi Glavnog odbora su Safet Kešo, Faruk Kapidžić, Midhat Čaušević, Jasmina Biščević-Tokić, Ines Delić, Hamdija Abdić, Bisera Turković, Ivica Šarić, Safet Softić, Sedad Dedić, Saša Lukić, Ibrahim Nadarević, Jasmin Spahić, Emir Poljo i Elvira Dilberović.

Za predsjednika Glavnog odbora izabran je Safet Softić, a za njegove zamjenike Alija Tabaković, Ivica Šarić, Saša Lukić i Erna Merdić Smailhodžić.

Na poziciju generalnog sekretara Stranke izabran je Halid Genjac.

Glavni odbor je izabrao i 17 preostalih članova Predsjedništva SDA. Novoizabrani članovi Predsjedništva su Šefik Džaferović, Eldar Čomor, Šemsudin Dedić, Fahrudin Skopljak, Esed Kadrić, Miralem Galijašević, Tahir Lendo, Hikmet Hodžić, Nijaz Hušić, Smiljana Viteškić, Mirela Mateša Bukva, Anes Osmanović, Atif Hadžidedić, Ramiz Šemić, Nedžad Bešić, Mirudin Dugonjić i Ibrahim Drljević.

Glavni odbor SDA je također jednoglasno usvojio zaključak kojim se osuđuje nasilje nad stanovnicima Gaze, kršenje međunarodnog prava i prava civilnog stanovništva na život, te se u cjelosti podržava Rezolucija Ujedinjenih nacija o uspostavi humanitarnog primirja.