Jučer su u kasnim popodnevnim satima u posjeti centralnom uredu Udruženja MFS-EMMAUS i njihovom najvećem projektu Prihvatnom centru Duje boravile zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Kenela Zuko, te zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona Zumreta Begić.

Riječ je o ustanovi socijalne zaštite koja na smještaju trenutno ima 445 korisnika različitih socio-zdravstvenih patologija i predstavlja jednu od većih ustanova tog tipa u Bosni i Hercegovini. Korisnici o kojima brinu su iz cijele države, a najviše ih je sa područja Tuzlanskog kantona. Kao i većina ustanova slične djelatnosti susreću se sa nedostatkom sredstava koji su neophodni za unaprjeđenje uslova rada i infrastrukture u kojoj borave korisnici, što je bio i jedan od razloga ove posjete.

"Briga o najugroženijim članovima našeg društva treba da bude jedan od prioriteta svake politike. Stoga i ova naša posjeta u budućnosti treba rezultirati jednom inicijativom koja će ići u tom pravcu, kako bi ovi ljudi koji s ljubavlju brinu o jednim od najtežih slučajeva u našoj zemlji, imali zajedno bolje uslove u kojima uposlenici rade i njihovi mnogobrojni korisnici žive" - kazala je zastupnica Zuko.

Gošće su se tokom posjete upoznale i sa njihovim projektom Solidarne ekonomije u kojoj sami proizvode hranu za svoje potrebe. Kroz razgovore je bilo riječi i o aktivnostima koje udruženje MFS-EMMAUS realizuje u Srebrenici i Zvorniku, što je takođe vrijedno hvale i zaslužuje podršku institucija koje imaju nadležnosti za ovu i slične ustanove.