Krajnji rok za izvršenje presude "Orlović i drugi" i izmještanje crkve sa privatne imovine istekao je 01.04.2020. godine.

- Stoga navođenje pandemije koronavirusa kao razloga za neizvršenje presude je samo isprazna priča koja vrijeđa zdrav razum i predstavlja neuspjeli pokušaj zamajavanja javnosti u cilju daljeg prolongiranja izvršenja ove moralne i međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine - naveo je Mahmutović.

O svjesnom odugovlačenju izvršenja ove presude svjedoči i činjenica da je Kancelarija pravnog predstavnika Vlade RS u februaru prošle godine potvrdila da je iz Budžeta RS 23.01.2020. izvršeno plaćanje na ime Fate Orlović u iznosu od 9.779 KM i još troje aplikanata u dosuđenom iznosu od po 3.911 KM. Potom je uslijedila obavijest da je nosilac aktivnosti izmještanja crkve Sekretarijat za raseljena lica i migracije RS, da je kompletan inventar iz crkve iznesen te da je u toku postupak izbora izvođača građevinskih radova radi prenošenja crkve na novu lokaciju.

Iako su iz Budžeta RS-a plaćeni dosuđeni iznosi u ovom predmetu, Sekretarijat za raseljena lica i migracije RS je od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH zatražio da snosi troškove u iznosu od 77.000 KM, koliko je Direkcija za obnovu i izgradnju RS procijenila troškove izmještanja crkve. U junu prošle godine je uslijedio odgovor Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH da zbog neusvajanja budžeta institucija BiH na nivou države nisu planirana sredstva za ove namjene.

- Ta sredstva nisu ni planirana niti su se našla u kasnije usvojenom Budžetu institucija BiH, odnosno Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, ali nisu planirana niti u Budžetu za ovu godinu. U septembru sam inicirao da se sredstva za izvršenje presude osiguraju iz tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija BiH, ali taj prijedlog nikad nije ni razmatran na Vijeću ministara BiH – naveo je Mahmutović dodajući kako će navedeni prijedlog ponovo uputiti predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zoranu Tegeltiji, Biseri Turković i Vjekoslavu Bevandi.

Sve navedeno, zaključio je Mahmutović, dokazuje da je nakon višegodišnjeg brutalnog kršenja prava Fate Orlović te iscrpljujuće, ali dobivene pravne bitke, sada na sceni sistemsko opstruiranje izvršenja presude Evropskog suda za ljudska prava - povrata uzurpirane imovine u vlastitom dvorištu i izmještanja nelegalno izgrađenog objekta, a sve pod nevještom krinkom pandemije koronavirusa.

Faktor