SDA pozdravlja pravosnažnu presudu koju je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove UN-a izrekao nekadašnjem načelniku Službe državne bezbjednosti Srbije (SDB) Jovici Stanišiću i bivšem komandantu Jedinice za specijalne operacije SDB-a Frenkiju Simatoviću. 

Posebno značajnim smatramo da je konačnom presudom Stanišiću i Simatoviću utvrđeno da su bili dijelom udruženog zločinačkog poduhvata (UZP) na čijem je čelu bio predsjednik Srbije Slobodan Milošević, čiji je cilj bio da se ubistvima, deportacijama i progonom dio teritorije Bosne i Hercegovine etnički očisti od nesrpskog stanovništva.

Ova, kao i ranija presuda u predmetu Jadranko Prlić i ostali, kojom je utvrđeno postojanje UZP-a na čelu sa predsjednikom Hrvatske Franjom Tuđmanom, čiji je cilj bio etnički čista teritorija tzv „Herceg-Bosne“, zauvijek će ostati zapisane u historiji kao presude kojima sud Ujedinjenih nacija definira karakter rata u BiH i potvrđuje da se radilo o dvostrukoj agresiji.

Značajnim smatramo i to što su čelnici srbijanskog SDB-a, uz zločine u Bosanskom Šamcu, proglašeni krivim i za zločine počinjene 1992. godine u Bijeljini, Zvorniku, Doboju i Sanskom Mostu, te za zločine počinjene 1995. u Trnovu i Sanskom Mostu.

S obzirom na obim počinjenih ratnih zločina, smatramo da je kazna od po 15 godina preblaga i da predstavlja samo djelomičnu satisfakciju porodicama žrtava.

Presude međunarodnih sudova i kazne počiniocima zločina su opomena nedobranamjernim aktuelnim političkim faktorima u susjedstvu i Bosni i Hercegovini, ali  opomena i svim budućim generacijama. Presude UN-ovih sudova, priznavanje istine i utvrđenih činjenica, trebalo bi da budu i osnova na kojoj će se graditi budući odnosi u Bosni i Hercegovini, ali i odnosi sa državama u okruženju.