Nakon ovoga mandata Sarajevo je bez redukcije vode, koja bila pristna u posljednjih 10 godina, nema više neizvjesnosti oko grijne sezone kao ranije, pružaju se usluge na dobar način uz pristojne naknade.

Preduzećima komunalne privrede u Kantonu Sarajevo krenulo je nabolje kada je 2015. godine formirano Ministarstvo komunalne privrede u Vladi Kantona Sarajevo, kada se ozbiljno počelo raditi u segmentu privrede, koji je, kako kaže ministar ovog resora Senad Hasanspahić, bio zapušten.

Komunalna privreda je važan segment društva, jer je svakodnevnica s kojom građani žive. Komunalna privreda je prisutna u našim životima 24 sata. Svakako da građani zaslužuju da segment komunalne privrede bude na pravi način tretiran, da se usluga pruža na pravi način.

„Glavni problemi su bili KJKP Toplane i Sarajevogas zbog grijene sezone, zatim Vodovod i kanalizacija, Gras, a ništa manje važni nisu ni Rad, Park, Tržnice i Pokop. Jako puno je problema prisutno. Samo tri komunalna preduzeća od njih sedam ukupno poslovalo je pozitivno, ali samo knjigovodstveno i to su bili iznosi koj nisu zasluživali pažnju. U 2015. Rad, Pokop i Tržnice poslovali su između 10.000 i 20.000 maraka profita, ali samo knjigovodstveno. Danas, od njih sedam, šest posluje pozitivno i to ne knjigovodstveno. Sva javna komunalna preduzeća osim Vodovoda i kanalizacije imaju bruto zaradu skoro sedam miliona maraka, neto zaradu 3,6 milinona“, kazao je ministar komunalne privrede Sead Hasanspahić.

Novac od profita vraćen u budžet

Ispričao nam je da je na početku mandata KJKP Tržnice zatekao sa plusom od 20.000 KM u 2015., već 2016. napravili su značajan naredak, imali su dobit od 800.000 maraka, što je nekoliko stotina puta više nego u 2015. Ovo preduzeće je prvi put novac iz profita vratilo u budžet Kantona. Isto je bilo sa Sarajevogasom i Toplanama. Na svu sreću, riješili smo probleme ovih preduzeća i svjedoci smo da nije bilo u zadnje četiri godine obustava ili problema u grijnoj sezoni. Danas va preduzeća posluju sa milionskim iznosom i što je najvažnije, mislim da smo ih stavili na pravi put, da su izašli na zelenu granu. Nekoliko poteza koje je uradila ova Vlada – usaglašavanje cijena, nova tarifna politika, kao i pomoć federalne Vlade smanjenjem cijene prirodnog gasa, rezultirali su time da su Toplenea u 2017. imale dobit 2,3 miliona maraka, a 2016. su prvi put u svojoj historiji poslovale pozitivno sa 1,7 miliona maraka dobiti, Sarajevogas je prvi put u historiji poslovao pozitivno u 2016. sa 25.000 KM dobiti, a već u 2017. dobit je bila veća od milion maraka. To su preduzeća koja imaju i kadrovski i svaki drugi temelj, imaju dobar sistem organizacije i nadam se da u budućnosti nećemo više imati problema. Dobra stvar je da smo počeli vraćati dug. Podatak da su Toplane od 2011. do 2015. napravile 80 miliona maraka duga govori o kakvom se neradu radilo, ne samo u preduzeću nego i od Vlade i Skupštine kao osnivača. U jednom trenutku gubitak je došao iznad vsisine kapitala. Sada su ova preduzeća počela poslovati pozitivno i vraćati dugove, potpisani su sporazumi o reprogramu, i što je najvažnije Sarajevogas je potpisao sporazum sa BH gasom i počeo vraćati dug“, objašnjava ministar Hasanspahić.

Prema njegovim riječima, KJKP Tržnice su prvo preduzeće koje je vratilo 20.000 maraka u budžet 2016., a 300.000 maraka prošle godine i to za pomoć Vodovodu. KJKP Pokop je imao 10.000-15.000 maraka dobiti, a izvještaj za 2017. govori da su pozitivni 470.000 maraka, što je jako veliki napredak.

KJKP Park nikada u svojoj historiji nije bio pozitivan. Ali, izvještaj za 2017. pokazuje da je prvi put pozitvan sa 150.000 KM dobiti. Vlada je od 2015. do 2018. značajno umanjila ubacivanje budžetskog novca u preduzeća, tri miliona maraka je za tri godine ostalo u budžetu jer nije bilo potrebe da se pomažu preduzeća, koja svake godine bolje posluju.

„ViK još uvijek ima jako puno prblema. Bio je to zapušten sistem. Kuliminacija je bila 2017. i najvažniji posao ove Vlade je da nema više redukcije. Redukcija je stvar prošlosti i možemo sada unaprijeđivati sistem. Dobar pomak je da smo iz budžeta finansijski podržali ViK, jer kada imate novac, plan i program, možete se nadati boljem radu. Moramo kontinuirano ulagati. Potpisali smo sporazum sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) od 25 miliona eura za zamjenu nekoliko pumpnih stanica i tri potisna cjevovoda“, kazao je Hasanspahić.

Stanje je bolje, ali još nije dobro

KJKP Rad se bavi nizom djelatnosti, koliko je to dobro, toliko pravi i probleme jer ne može da se fokusira na osnovnu djelatnost. Hasanspahić je mišljenja da je to preduzeće koje može pružiti najviše u smisu opremljensti, od kadrovskog dijela do mehanizacije. Jedan od problema je podijeljenost nadležnosti nad ovim preduzećem, naime, za KJKP Rad je nadležno Ministarstvo komunalne privrede, a za deponiju Ministarstvo prostornog uređenja. Prema Hasanspahićevim riječima, tu treba staviti jasnu granicu u smislu nadležnosti.

„Evo, dokazali smo da se može raditi na bolji načn, ono što samo komunalnim preduzećima smanjili kroz budžet kao prihod, nadoknadili smo nabavkom opreme, često ćete vidjeti nove mašine na ulicama za održavanje higijene. To je samo način kako možemo unaprijediti komunalnu privredu. Mislim da je moguće da napravimo jedan holding, koji bi na bolji način organizirao javna preduzeća. Uradili smo jednu studiju i na stolu imamo pokazatelje, znamo koja su preduzeća dobra, a kojima treba pomoći. Holding po jednoj varijanti treba tretirati Gras, a u jednoj varijanti bez Grasa, koji je u nadležnosti Ministarstva saobraćaja. Moguće da ćemo se opredjeliti da općine preuzmu određene poslove kao što su održavanje parkova, tržnice itd“, kazao je Hasanspahić.

Nakon ovoga mandata Sarajevo je bez redukcije vode, koja bila prisutna od 2007. do 2017. godine, nema više neizvjesnoti oko grijne sezone kao ranije, pružaju se usluge na dobar način uz pristojne naknade. Rad je, recimo, unaprijedio svoj rad. Godinama nije kupljen ni jedan novi kontejner za smeće, a u zadnje dvije godine kupljeno ih je 2.000, kupljena su nova vozila, mašine… No, ono što je zadatak za Rad u narednom periodu jeste iskorak u pogledu reciklaže. Od 650 tona otpada dnevno samo dva posto se reciklira, a znamo da je svugdje u svijetu smeće resurs. Reciklaža je neophodna i zbog rasterećenja deponije. Generalno, ostaje puno bolje stanje u komunalnim preduzećima, ali i dalje jako teško i biće pune ruke posla za nasljednika.

„Finansijski pokazatelji su jako dobri, ali nismo napravili iskorak u pružanju usluga. Da biste napravili nešto u pružanju usluga, morate snimiti stanje, izvršiti reorganizaciju i krenuti u realizaciju, ali ne može neko biti negativan i pružati dobru uslugu, mora biti preduzeće pozitivno i imati obezbijeđena finansijska sredstva. Prvi put imamo prgram koji se usaglašavao sa općinama. Čistoća nije na zavidnom nivou, ali smo broj uposlenika smanjili ili zadržali na postojećem broju, a grad se svakim danom širi, sve su veće površine za čišćenje. Nemoguće je da Park sa 320 ljudi sve uradi u Sarajevu. Jedini izlaz je nabavka mehanizacije, da manje ljudi radi efikanisje. Ali to opet nije dvoljno“, zaključio je ministar Hasanspahić.